Billberg, af Billbergh, släktBand 04 (1924), sida 345.

Biografi

Billberg och af Billbergh, släkt, härstammande från kyrkoherden i Billeberga och Tirup Hans Ottosson (f. 1649, d 1709), vilkens son, kyrkoherden i Ingelstad Gustav Hansson Billberg (f. 1702, d 1762), antog släktnamnet efter hemsocknen. Sonsöner till honom voro kammarrättsrådet Gustaf Johan Billberg och presidenten Johan Peter af Billbergh (se nedan 1 och 2), av vilka den sistnämnde 11 maj 1826 upphöjdes i adligt stånd och därvid förändrade släktnamnet. En son till G. J. Billberg, med. doktor Alfred Billberg (f. 1814, d 1889), gjorde sig känd såväl genom sitt intresse för vattenbehandling som genom reformatoriska åskådningar inom sinnessjukvården;, vilka han sökte förverkliga vid en av honom år 1872 å Södermalm i Stockholm öppnad privat vård- och kuranstalt för nerv- och sinnessjuka (»Familjehemmet»). Bland J. P. af Billberghs efterkommande märkas sonsonen, lektorn vid h. allmänna läroverket i Västerås Thure Carl Christofer af Billbergh (f. 1842, d 1919), samt sonen, advokatfiskalen Ture Arvid Billbergh (f. 1815, d 1908), vilken var stadsfullmäktig i Stockholm 1863–68 och ordförande i kyrkogårdsnämnden 1887–96. Tillika var han vid sidan av sitt statsämbete sekreterare i Serafimerordensgillet 1872–76 och i medicinalstyrelsens avdelning för hospitalsväsendet från 1877 samt nedlade såväl där som i ett flertal direktioner och kommittéer ett intresserat arbete, främst i sjukvårdens tjänst.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: F. Th. och T. A. Billbergh, Skånska slägten Billberg (1883, 95).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Billberg, af Billbergh, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18210, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-12-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18210
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Billberg, af Billbergh, släkt, urn:sbl:18210, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-12-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se