Pehr Konstantin Bjerkén, af

Född:1859-10-19 – Värnamo församling, Jönköpings län
Död:1919-09-30 – Danderyds församling, Stockholms län (i Stocksund)

Fysiker


Band 04 (1924), sida 501.

Meriter

3. Pehr Konstantin af Bjerkén, f. 19 okt. 1859 i Värnamo, d 30 sept. 1919 i Stocksund. Föräldrar: lantmäteriauskultanten Brynte Karl Gustav af Bjerkén och Alexandra Matilda Vilhelmina Lagergren. Avlade mogenhetsexamen i Jönköping 5 juni 1878: student i Uppsala 13 sept. 1879; fil. kand. 30 jan. 1882; fil. lic. 21 maj 1889; disp. 28 maj 1890; fil. doktor 31 maj s. å.; studerade fysik vid universitetet i Freiburg vintersemestern 1890–91 och elektroteknik m. m. vid tekniska högskolan i Berlin (Charlottenhurg) sommarsemestern 1891, vintersemestern 1891–92 och sommarsemestern 1894. Amanuens vid Uppsala universitets fysiska institution 1 juli 1884–30 juni 1886; anställd vid prövnings- och försökslaboratoriet hos Siemens & Halske i Charlottenhurg 2 jan. 1892–30 sept. 1894; lärare i allmän fysik och elektroteknik vid h. tekniska institutet i Köthen (Anhalt) 1 okt. 1894–31 aug. 1897; föreståndare för prövnings- och försökslaboratoriet hos Allgemeine elektricitäts-gesellschaft i dess kabelwerk Oberspree 1 sept. 1897–31 aug. 1899; lektor i allmän fysik vid tekniska högskolan i Stockholm 30 maj 1899 och professor i fysik därstädes fr. o. m. ht. 1911; upprätthöll undervisningen i elektroteknik vid tekniska skolans i Stockholm montörkurs läsåret 1899–1900; e. o. lärare i elektricitetslära vid Stockholms navigationsskola 7 sept. 1900. RVO 1909.

Gift 26 juli 1898 med Klara Fanny Luise Weyergang, f. 4 apr. 1871, dotter till köpmannen Herman Weyergang.

Biografi

B:s gradualavhandling behandlade den genom tryck eller sträckning framkallade dubbelbrytningen i gelatinösa ämnen, varpå följde en undersökning av elasticitets- och värmeegenskaperna hos gelatinösa ämnen och kautschuk. Hans senare produktion står i nära samband med hans lärarverksamhet och omfattar dels mättekniska spörsmål, dels läroböcker för högskolestadiet och dels populära framställningar på elektricitetslärans område. Särskilt må framhållas hans bearbetning av G. R. Dahlanders lärobok i fysik. B. var en intresserad lärare, som samvetsgrant utnyttjade de resurser, som stodo fysikundervisningen vid tekniska högskolan till buds. Om det likväl icke fullt lyckades honom att hålla institutet i jämnhöjd med fysikens raska utveckling, får detta kanske delvis tillskrivas lians med åren tilltagande sjuklighet men berodde nog även på, att ämnets betydelse för ingenjörsutbildningen vid denna tid icke tillräckligt uppskattades av de bestämmande myndigheterna. Av dem, som kommit i beröring med honom, betecknas B. som en synnerligen älskvärd och till ytterlighet hjälpsam person.

Författare

G. Borelius.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Några undersökningar öfver accidentell dubbelbrytning hos gelatinösa ämnen. Upps. 1890. 51 s., 6 pl. (Gradualavh.) — Unter-suchungen der durch Druck und Zug hervorgerufenen Doppelbrechung bei Kautschuk und Leimgallerten (Annalen d. Physik u. d. Chemie, Bd 43, 1891, s.' 808—816). — Ueber die Analogi© zwischen Kautschuk und Leimgallerten in Bezug auf Elasticität und Wärme (ibid., s. 817—830). — En förändring af kompensationsmetoden för kapacitetsmätningar (VA Öfversigt, Årg. 57, 1900, s. 57—62). — Kort framställning af elektricitetsläran och dess viktigaste tekniska användning. Sthm 1901. 127 s. 4: e uppl. Sthm 1914. 205 s. — Naturkrafterna och' deras användande. Sthm 1901. 653 s. (Uppfinningarnas' bok, ny uppl., Bd 2; tills, med Th'. Ljungquist och A. H. Rosborg). — Ballistische Messungen mit stark gedämpften Galvanometern. Upps. 1905 33 s. (Arkiv f. matem., etc, Bd 2, N: o 13.) — Einfache Methode die Konstanten einer Linse oder eines Linsensystems vollständig zu bestimmen. Upps. 1909. 5 s. (Arkiv f. matem1., etc, Bd 5, N:o 7.) — Elektriciteten i våra hem. Sthm 1912. 34 s. — Elektriciteten som värmekälla. Sthm (tr. Gtbg) 1917. — Fysikaliska övningsuppgifter för högre läroanstalter och för självstudium. Sthm 1917. 224 s.

Utgivit och bearbetat: G. R. Dahlander, Lärobok i fysik för högre-läroverk och för sjelfstudium. 2:a uppl. Sthm 1901—02. VIII, 902 s.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Pehr Konstantin Bjerkén, af, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18262, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:17971:G. Borelius.]), hämtad 2023-01-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18262
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Pehr Konstantin Bjerkén, af, urn:sbl:18262, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:17971:G. Borelius.]), hämtad 2023-01-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se