Björling, släktBand 04 (1924), sida 620.

Biografi

Björling, släkt, härstammande från bergsfogden i Österbergslagen, sedermera handlanden och rådmannen i Säter Olof Mattsson B. (f. 1643, d 1714), far till lagmannen över Österdalarna och Bergslagen Johan Olof B. (f. 1682, d 1735). Dennes son, kaptenen Olof B. (f. 1725), stamfader för samtliga nu levande släktmedlemmar, var farfar till biskopen i Västerås Carl Olof B. (se nedan 1), vilkens son, rektorn vid Katarina elementarläroverk i Stockholm, Carl B. (f. 1837, d 1920) av trycket utgivit en utförlig historik över Katarina skola (1913). En son till rektor Carl B., kontorschefen Carl-0lof B. (f. 1869, d. 1936), var 1897—1904 gift med skådespelerskan Hedvig Amanda (Manda) Lindroth (f. 1876, d. 1960), sedermera omgift med skådespelaren August Falck. Biskop B:s kusin lektorn Emanuel Gabriel B. (se nedan 2) hade sonen Carl Fabian Emanuel B., professor i Lund (se nedan 3), vilkens son Carl B., (se nedan 4) likaledes är professor i Lund. Bror till lektor Emanuel Gabriel B, var handlanden i Stockholm Johan Alfred B. (f. 1822, d 1871), far till Grönlandsfararen Johan Alfred B. (se nedan 5).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: G. Elgenstierna, Sv. släktkälendern 1914,

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Björling, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18312, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-01-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18312
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Björling, släkt, urn:sbl:18312, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-01-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se