J. Z. Blackstadius. Pennteckning av J. A. Wetterbergh. 1861. Nordiska museet.

Johan Zacharias Blackstadius

Född:1816-03-14 – Falkenbergs församling, Hallands län
Död:1898-02-26 – Stockholms stad, Stockholms län

Målare


Band 04 (1924), sida 729.

Meriter

Blackstadius, Johan Zacharias, f. 14 mars 1816 i Falkenberg, d 26[1] febr. 1898 i Stockholm. Föräldrar: sjökaptenen Adolf Fredrik Blackstadius och Anna Fredrika Stenbäck. Medföljde 1823–29 fadern på dennes sjöresor; åtnjöt undervisning i de hamnar, fartyget besökte; upptogs 1829 av moderns halvbroder, litografen K. Schultén i Stockholm, som undervisade honom i litograferingskonsten; åtnjöt samtidigt undervisning i Akademien för de fria konsterna; företog resor i Sverige till 1844; vistades 1844–49 i Finland och utövade där sitt yrke; företog en studieresa 1850–54 i Tyskland, Schweiz, Italien och i Frankrike, där han erhöll undervisning i T. Couture's ateljé i Paris; lärare i figurteckning och målning vid Slöjdföreningens skola i Stockholm 8 sept. 1860; erhöll rätt till pension genom K. brev 13 maj 1881 samt avsked 20 juni s. å. Agrée FrKA 1858. – Ogift.

Biografi

Som målare utförde B. altartavlor, porträtt och historiemålningar. Av de senare erhöll »S:t Sigfrid, som döper allmoge i Småland» mention honorable vid skandinaviska konstutställningen 1866. B. verkade även som restaurator av medeltida kalkmålningar i svenska landskyrkor (Västeråker i Uppland 1870). Hans restaureringar vunno mycket erkännande av samtiden men utfördes efter principer, som numera icke godtagas. Angående dessa bär följande anteckning av F. von Dardel om restaureringen av Västeråker vittne: »De gamla målningarna, vilka voro nästan utplånade, hava blivit fullständigt återställda i 14:e århundradets naiva stil.» — B. tillhörde den konstnärsgrupp, som Karl XV samlade kring sig. Inom denna krets gjorde han sig bemärkt som en »kvick och okonstlad» talare.

Författare

Stellan G. Mörner.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Utgivit: Porträttgalleri från 1840 års riksdag. H. 1–2. Sthm 1840, 41. 4:o 16 portr. (Anon.)

Källor och litteratur

Källa: F. von Dardel, Minnen, 2—3 (1912).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Korrigering av tidigare felaktigt dödsdatum

2018-05-02

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Zacharias Blackstadius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18348, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:8741:Stellan G. Mörner.]), hämtad 2024-07-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18348
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Zacharias Blackstadius, urn:sbl:18348, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:8741:Stellan G. Mörner.]), hämtad 2024-07-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se