Blanka

Död:1363

Drottning


Band 04 (1924), sida 768.

Meriter

Blanka (Blanche), d 1363, var dotter till greve Johan av Namur och förmäldes år 1335 med konung Magnus Eriksson; året därpå skedde kröningen i Stockholm.

Biografi

Senare källor veta omtala, att B. varit en lättsinnig kvinna, som varit sin make otrogen, samt att hon år 1359 låtit förgifta sin son konung Erik och hans gemål, Beatrix av Brandenburg. Båda dessa uppgifter sakna emellertid tvivelsutan varje grund. På riksstyrelsen torde hon tidvis hava utövat ett ganska stort inflytande, och under sonen Eriks uppror stod hon trofast på sin makes sida. Ericus Olai beskriver i sin svenska krönika B. såsom en kvinna av utomordentlig skönhet. I början av år 1363 bevistade hon jämte konung Magnus i Köpenhamn sin son Håkans förmälning med Margareta, Valdemar Atterdags dotter. Kort därefter torde hon hava avlidit.

Författare

S. Tunberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Ch. Delgobe, Om Greverne af Namur og deres Forhold til Norden ([Norsk] Hist. Tidsskr., R. 3: Bd 3, 1893—95); H. Koht, Magnus Erikssons giftermål med Blanche av Namur (ibid., R. 5, Bd 5: 6, 1923; ifr kritik av G. Rudbeck i Sv. hist. tidskr., 1924); P. A. Munch. Det norske folks historie, 2: 1 (1862).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Blanka, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18364, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Tunberg.), hämtad 2024-05-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18364
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Blanka, urn:sbl:18364, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Tunberg.), hämtad 2024-05-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se