Wilh. Behm. Oljemålning av C. Kjellin. 1890. Konstnären Wilh. Behm, Rönninge.

Wilhelm E Behm

Född:1859-02-23 – Ervalla församling, Örebro län
Död:1934-11-13 – Salems församling, Stockholms län (i Rönninge)

Landskapsmålare


Band 03 (1922), sida 59.

Meriter

1. Wilhelm Emanuel Behm, f. 23 febr. 1859 i Ervalla. Föräldrar: kyrkoherden Emanuel Behm och Charlotte Sofia Stenius. Genomgick fem klasser i Västerås h. elementarläroverk 1871–76; idkade förberedande konststudier, dels i konstakademiens principskola, dels i slöjdskolan i Stockholm, 1878 och 1879; elev vid konstakademiens läroverk 27 aug. 1879; erhöll hertigliga medaljen 11 maj 1885. Vistades i Paris 1889–90 och har för övrigt varit bosatt i Stockholm och dess omgivning (Rönninge); medlem av Svenska konstnärernas förening sedan dess stiftande, 1890. LFrKA 1910; RVO 1914.

Biografi

B. är uteslutande landskapsmålare. Hans motiv äro oftast enkla och osökta, hans studium har i främsta rummet varit ägnat ljusets och atmosfärens vibrerande spel, som han återgivit med omedelbar känsla och koloristisk kraft, på senare tid med ökad bredd och saft i den måleriska behandlingen. Trygg, lugn, säker och följdriktig har hans utveckling varit. Han är representerad i nationalmuseum av »Landskapsstudie» 1891, »Vinterdag» 1900 och »Halmstack» (Senhöst) 1909, i Göteborgs museum av »Marsafton» 1904. Arten av hans motiv framgår för övrigt av namnen på hans alster: »Vårafton» (Oskar II:s samling), »Lindallé i senhöst», »Vårsol», »Tidig höst», »Vinterafton», »Höstafton», »Vårkväll», »Snöfläckar», »Mulen höst», »Torpstuga», »Solig vinter».

Författare

G. Nordensvan.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Wilhelm E Behm, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18413, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Nordensvan.), hämtad 2022-07-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18413
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Wilhelm E Behm, urn:sbl:18413, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Nordensvan.), hämtad 2022-07-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se