Carl L Bendix

Född:1861-02-09 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1916-08-19 – Stockholms stad, Stockholms län

Utställningsorganisatör


Band 03 (1922), sida 144.

Meriter

Carl Ludvig Bendix, f. 9 febr. 1861 i Stockholm, d. 19 aug. 1916 därstädes. Föräldrar: grosshandlaren Emanuel Bendix och Amalia Assur. Elev vid Katarina elementarläroverk 1871, vid Stockholms gymnasium ht. 1874; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 21 maj 1878; lantbrukselev vid Gäversnäs i Södermanland s. å. och vid Almnäs i Södertörn 1879; elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1 nov. 1879–22 okt. 1881 och vid Lantbruksakademiens experimentalfälts kemiska laboratorium och frökontrollanstalt 1 febr.–24 mars 1882. Sekreterare vid internationella utställningens i Amsterdam svenska avdelning 1883; biträdande svensk kommissarie vid lantbruksutställningen i Budapest 1885; notarie hos bestyreisen för sextonde svenska lantbruksmötet i Stockholm 1886; amanuens i civildepartementet 13 apr. s. å.; notarie hos Lantbruksakademien 19 apr. 1887; sekreterare vid svenska avdelningen av nordiska utställningen i Köpenhamn 1888, vid svenska avdelningen av lantbruks- och skogsutställningen i Wien 1890 och vid sjuttonde allmänna svenska lantbruksmötet i Göteborg 1891 samt vid hushållningssällskapens ombudsmöten (lantbruksriksdagarna) 1892–1915 och vid hästutställningarna i Stockholm 1894–1912; byråchef vid allmänna svenska konst- och industriutställningen i Stockholm och sekreterare hos utställningens förvaltningsutskott 1895–98; hovintendent 1 dec. 1898; kommissarie vid industri- och slöjdutställningen i Gävle 1901 och sekreterare vid det samtidigt där hållna nittonde allmänna svenska lantbruksmötet; kommissarie vid industri- och konstutställningen i Hälsingborg 1903; sekreterare vid tjugonde och tjuguförsta allmänna svenska lantbruksmötena i Norrköping 1906 och i Örebro 1911; notarie och kamrerare hos styrelsen för centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet 2 jan. 1907; kommissarie vid konstindustriutställningen i Stockholm 1909; förste hovintendent 1 dec. 1913; generalkommissarie för baltiska utställningen i Malmö 1914; föreståndare för livsmedelsnämndens varuförmedlingsbyrå 1915. RVO 1890; kanslist vid KMO 1891; erhöll medaljen »Illis quorum meruere labores» 1906; KVO2kl 1909; KVO1kl 1914; innehade dessutom ett flertal utländska ordnar och andra utmärkelser. – Ogift.

Biografi

B:x' offentliga verksamhet liksom hans intresse var framför allt ägnat åt utställningsväsendet, inom vilket hans goda administrationsförmåga, outtröttliga arbetskraft, smidighet och klokt avvägda sparsamhet i förening med hans stora erfarenhet gjorde honom till landets främste auktoritet. Han användes först vid organiserandet av lantbruksmöten och lantbruksutställningar, men det dröjde ej länge, innan hans beprövade förmåga togs i anspråk även för konst- och industriutställningar.

Författare

H. Juhlin DannfeltSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Berättelse öfver 17:e allmänna svenska landtbruksmötet i Göteborg 1891. Sthm 1892. X, 792 s., 2 kartor. — Berättelse öfver 19:e allmänna svenska landtbruksmötet i Gefle 1901. Sthm 1902. VIII, 592 s., 1 karta. — Industri- och slöjdutställningea i Geflé 1901. Officiell berättelse under medverkan af sakkunniga personer utg. Sthm 1933. (4), 460 s., 3 pl. — Industri-, slöjd- och konstutställningen i Helsingborg 1903. Officiell berättelse under medverkan af sakkunniga personer utg. Sthm 1904. 4:o (4), 391 s., 1 portr., 1 karta. — Berättelse, öfver 20:e allmänna svenska landtbruksmötet i Norrköping 1906. Sthm 1907. VI, 656 s., 5 pl. — Allmänna svenska utställningen för konsthandtverk och konstindustri i Stockholm 1909. Sthm 1910. 4: o (6), 214 s., 210 s. illustr., 1 karta. (Tills. med E. G. Folcker.) — Berättelse öfver 21:a allmänna svenska landtbruksmötet i Örebro 1911. Sthm 1912. VI, 696 s., 2 kartor. — Berättelser över möten med hushållningssällskapens ombud 1892—1915. Sthm 1892—1916. — Register till hushållningssällskapens ombuds mötesberättelser åren 1869—1907. Sthm 1908. 20 s.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl L Bendix, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18455, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. Juhlin Dannfelt), hämtad 2020-04-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18455
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl L Bendix, urn:sbl:18455, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. Juhlin Dannfelt), hämtad 2020-04-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se