Julius Bendix

Född:1818-02-18
Död:1871-09-07 – Stockholms stad, Stockholms län

Musiklärare, Tonsättare


Band 03 (1922), sida 142.

Meriter

Bendix, Julius, f. 18 febr. 1818, d. 7 sept. 1871 i Stockholm. Föräldrar: handlanden Samuel Nehemias Bendix från Bendin (Polen) och Beata von Reis. Blev musiker och studerade bl. a. för en av tidens berömdaste pedagoger, kompositören och kapellmästaren Friedrich Schneider i Dessau. Levde som musiklärare och kompositör i Stockholm; musikrecensent i Aftonbladet 1870, 1871. – Ogift.

Biografi

B:x' huvudsakliga produktion består av lättare salongsmusik i tidens stil. Man märker, att han ägt god teoretisk underbyggnad, men hans kompositioner sakna genomgående allvar i uppfattningen och äro ytterst banala i uppfinningen. Han lär ha fått en uvertyr för orkester uppförd 1838, och uvertyren till en opera av hans komposition, »Lurlei oder die Fee am Rhein», skall ha spelats 1849 i Hamburg och 1851 i Stockholm (Höijer). Vidare gåvos i Stockholm tre sångspel av honom, »En episod ur konstnärslifvet» (K. teatern 5–18 nov. 1860, 4 gånger), »Lånta fjädrar» (K. teatern 29 jan.–16 mars 1863, 4 gånger) samt »På Gyllene citron» (Dramatiska teatern 23 nov.–3 dec. 1866, 4 gånger). Intet av dessa stycken, vilka äro hållna i 1850-talets franska operettstil, ernådde någon framgång. Presskritiken var tämligen samstämmande; den framhåller en förtjänstfull instrumentation men »karaktäristiken är tämligen klen, såväl genom melodiernas alldaglighet som genom rytmernas enformighet» (Aftonbladet 28 nov. 1866). Även texterna ha franska operetter till förebild. Så är t. ex. »På Gyllene citron» en bearbetning av Ernst Wallmark från ett franskt original, vådevillen »Les fourberies de Marinette» av M. Carré och de Chazot, vilken gavs på Mindre teatern med musik, arrangerad av J. A. Söderman, 1860–63. B:x' förmåga togs även i anspråk för arrangerandet av operamusik för piano.

Författare

Julius Rabe.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta kompositioner: a) för piano: Le souvenir. Grande valse pour le piano. Sthm [1842]. (Op. 7). — Sympathie-polka för pianoforte. Sthm [1852]. (Op. 12). — Salonpolka för pianoforte. Sthm u. å. (Op. 13). — Romance sans paroles pour le pianoforte. Sthm [1853]. (Op. 17). — La Vénétienne. Fantaisie sur l'air »Nina, te parlo candido» (Necken) pour le piano. Sthm [1856]. (Op. 18). — L'adieu. Poéme musical composé pour le piano. Sthm [1854]. (Op. 19). — Un soir k la campagne. Nocturne romantique pour le piano. Sthm [1854]. (Op. 20). — Le gondolier. Barcarolle pour le piano. Sthm [1854]. (Op.' 21). — Chant des Naiades. Fantaisie pour le piano. Sthm [1854]. (Op. 22). — Concordia-polka för pianoforte. Sthm [1855]. (Op. 23 N: o 1). — Maria-mazurka för piano. Sthm [1855]. (Op. 23 N:o 2). — Nocturne pour le piano. Hamburg & Leipzig, Sthm [1860]. (Op. 23 [bis.]). — Une fete champétre. Rondo pour le piano. Sthm [1855]. (Op. 25). — Min lyckas stjerna. Nocturn för piano. Sthm [1855]. (Op. 26). —• Smärre tonstycken för piano. 1—4 (Perlregnet, Längtan till balen, Minne från balen, Klagan och tröst). Sthm [1855]. (Op. 27). — Allegretto för piano. Sthm [18561. (Op. 29). — L'espérance. Romance sans paroles pour le piano. Hamburg u. å. (Op, 31). — La resignation. Second poéme musical pour le piano ... Sthm [1856]. (Op. 32). — Bönestunden i kapellet. Karaktersstycke för piano. Sthm [1857]. (Op. 33). — En dröm. Tonmålning för piano. Sthm [18571. (Op. 34). — Fantasi öfver melodier ur komedien 'Den ondes besegrare' för piano. Sthm [1857]. (Op. 35). — Crmolme-polka komponerad för piano. Sthm [1857]. (Op. 36). — Lätta transcriptioner för 'pianoforte med utsatt fingersättning. Sami. 1—2. Sthm [1857—60]. (Op. 38). — Fantasie öfver Saylor-boys-polka för pianoforte. Sthm [1858]. (Op. 39). — Auprés du berceau. Chanson pour le piano. Sthm [1858]. (Op. 44). — Saknaden. Nocturne för piano. Sthm [1859]. (Op.. 49). — Skridskofarten. Fantasistycke för piano. Sthm [1860]. (Op. 50). — Marche å la Garibaldi pour le pianoforte. Sthm [1860]. (Op. 51). — Skarpskyttemarsch öfver italienska nationalmelodien 'Evviva Garibaldi', samtliga skarpskytteföreningar i Sverige tillegnad. Sthm [1861]. (Op. 52). — Les trois graces. 3 mazurkas de salon pour le piano. Sthm [1861]. (Op. 53). — Fantaisie elegante sur l'air favori TI bacio' par L. Arditi, composée pour le piano. Sthm [1862]. (Op. 54). — Ave Maria af Charles Gounod. Fantasi för piano . .. Sthm' [1862]. (Op. 55). — Le ramage d'oiseau (Fågelqvittret). Morceau de salon pour le piano. Sthm [18621. (Op. 56). — Tre små stycken för pianoforte (Barcarole, Tarantelle, Jagtsång). Sthm [1864]. (Op. 57). — Minne från Genéve-sjön. Barcarolle för piano. Sthm [1864]. (Op. 58). — En afton i Schweiz. Serenade för piano. Sthm [1864]. (Op. 59). — Alma-polka (Snöflingan, Dansmusik för 1867). (Op. 61). — Aftonbönen. Melodi för piano. Sthm. [1868]. (Op. 62). — Morgonbönen. Melodi för piano. Sthm [1869]. (Op. 63). — Utan opustal: Grande valse pour le piano. Sthm [1839]. — Réverie. Etude mélodique pour le piano. Sthm [1850]. — La romantique. Morceau de salon pour le piano. Sthm [1855]. — Lånta fjädrar. Operett. Potpourri för piano. Sthm [1863]. — Julietta och Julia Delépierre's triumfer. Transcrip-tiori för piano. Sthm [1863]. — Dansalbum. Vals, galopp, polka och hambo-polkett för pianoforte. Sthm u. å. (Premie till Tidn. f. fruntimmer.) — Dessutom ett flertal arrangemang och potpourrier. — b) för en röst med piano: Romanser vid piano. Sthm [1854]. (Op. 22). — Sånger vid piano. Sthm u. å. — Stundens lycka (Sjung 1 Äldre och nyare omtyckta sånger vid piano, D. 3, N:o 41, Sthm u. å.). — Min boja (Sjung! Äldre och nyare omtyckta sånger vid piano, D. '3, N: o 54, Sthm u. å.). — Lifvets våg (Album för sång vid piano, innehållande hittills otryckta arbeten af svenska tonsättare, Sami. 2, Sthm u. å.).

Kompositioner i handskrift: 'En episod ur konstnärslifvet', operett i en akt, bearbetn. efter franskan; klaverutdrag (MA bibliotek). — 'Lånta fjädrar', operett i en akt, bearbetn.; partitur (K. teaterns' bibliotek). — 'På Gyllene citron', komisk opera i en akt. Texten bearb. efter ett fransyskt ämne af Ernst Wallmark; partitur (K. teaterns bibliotek).

Källor och litteratur

Källor: Mosaiska församlingens kyrkobok; bouppteckning efter Julius Bendix i förmyndarekammarens arkiv; F. A. Dahlgren, Anteckningar om Stockholms theatrar (1866); J.. L. Höijer, Musiklexikon (1864); T. Norlind, Allm. musiklexikon, 1 (1916).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Julius Bendix, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18456, Svenskt biografiskt lexikon (art av Julius Rabe.), hämtad 2020-02-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18456
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Julius Bendix, urn:sbl:18456, Svenskt biografiskt lexikon (art av Julius Rabe.), hämtad 2020-02-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se