Bendixson, släktBand 03 (1922), sida 146.

Biografi

Bendixson, namn, antaget av den yngre av juden Emanuel Bendix' (se denna släkt) till Sverige inflyttade söner, handlanden i Stockholm Lazarus B. (f. 1779, d. 1826), farfar till direktören vid Hambros bank of northern commerce i London Harald B. (f. 1858, d. 1939), vilken är ordförande i svenska handelskammaren i London och under världskrigets förvecklingar spelat en roll för Sveriges engelska förbindelser, och till rektorn vid Göteborgs högre samskola Artur Lars B. (f. 1859, d. 1938), vilken vid organisationen av nämnda, år 1901 upprättade läroanstalt förverkligade ett pedagogiskt reformprogram av utpräglat frisinnad läggning samt i samma anda redigerade tidskriften Skolan (1901–02) och en därtill ansluten skriftserie (9 delar, 1901–03); redan 1904 lämnade han emellertid sin rektorsbefattning. Yngre broder till Harald och Artur B. är professor Ivar B. (se nedan).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Meddelanden av amanuensen Stig Bendixon; Göteborgs högre samskola 1901–1911 (1911).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bendixson, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18458, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18458
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bendixson, släkt, urn:sbl:18458, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se