Carolina M Benedicks-Bruce

Född:1856-10-28 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1935-02-16 – Väskinde församling, Gotlands län

Skulptör


Band 03 (1922), sida 162.

Meriter

3. Carolina Maria Benedicks-Bruce, den föregåendes syster, f. 28 okt. 1856 i Stockholm. Elev vid konstakademien 20 aug. 1881–vt. 1885; studerade därefter i Paris för A. Falguière.

Gift 5 dec. 1888 med målaren William Blair Bruce från Kanada, f. 8 okt. 1859, d 17 nov. 1906.

Biografi

C. B. utställde första gången i Paris på Salongen 1899 (»L'Obsédé») och deltog därpå i världsutställningen i Paris 1900 samt har även sedan utställt i Paris och med föreningen »Svenska konstnärinnor» i Wien och i Stockholm. Som bildhuggarinna har hon utfört dels större figurkompositioner (»L'Obsédé», reliefer), dels smärre statyetter (Sista plagget, Morgonbadet) och porträttbyster (Blair Bruce, Wilhelm Kempff, 1920). Utmärkande för hennes större kompositioner är ett starkt framträdande symboliskt-didaktiskt drag. I porträttbysterna, som överväga i de senare årens produktion, visar hon både finhet i uppfattningen och förmåga av porträttlikhet. Hennes bildhuggarkonst är starkt influerad av fransk skulptur under 1870- och 1880-talen. Hon har även utfört akvareller och etsningar med huvudsakligen landskaps- och djurmotiv. Sedan 1903 bosatt å Gottland, har C. B. där verksamt deltagit i forn- och hembygdsvården, dels genom personligt ingripande (t. ex. för Burmeisterska huset i Visby), dels genom den fond, Blair-Brucefonden, hon stiftat för främjandet av den arkeologiska forskningen på ön. Även det kommunala livet på Gottland här hon ägnat verksamt intresse och har tagit initiativ till flera samhällsgagneliga företag.

Författare

Stellan G. Mörner.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carolina M Benedicks-Bruce, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18472, Svenskt biografiskt lexikon (art av Stellan G. Mörner.), hämtad 2024-07-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18472
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carolina M Benedicks-Bruce, urn:sbl:18472, Svenskt biografiskt lexikon (art av Stellan G. Mörner.), hämtad 2024-07-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se