Berch, släktBand 03 (1922), sida 309.

Biografi

Berch, släkt, härstammande från kyrkoherden i Fässberg och sedermera i Skövde Thorstamus Erici (d 1625), vilkens sonson Anders Olofsson Bergh (f. 1619, d. 1679) gick in vid fortifikationen, där han blev ingenjör. Bland hans tio barn blev sonen Johan Berch (f. 1646, d 1731) amanuens i antikvitetskollegiet, diplomat, assessor i Svea hovrätt och slutligen revisionssekreterare samt adlades 10 mars 1712 med namnet Skutenhielm, medan en yngre son Anders Berch (f. 1662, d 1732) efter att först ha tänkt ägna sig åt ämbetsmannabanan blev ombudsman för de Funckska bruksegendomarna i Västmanland samt titulerades kamrer. Söner till Anders B. voro kanslirådet Carl Reinhold B., vilken 21 jan. 1762 adlades men ej tog introduktion på riddarhuset, och professorn Anders B. (se nedan 1 och 2). Den sistnämnde blev far till professorn Krister B. (f. 1730, d 1792) och bankofiskalen Anders B. (se nedan 3); Krister B. erhöll år 1773 den tidigare av fadern innehavda æconomiæ et commerciorum professuren i Uppsala, men han synes ha varit mera fallen för bordets nöjen än för arbete och gjorde sig ej gällande vare sig genom författarskap eller i sin undervisning.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: DelaGard. archivet, 15 (1841), s. 76; C. Annerstedt, Upsala universitets historia, 3: 2 (1914), s. 89, 304; H. Schuck, Minne af Carl Reinhold Berch (Sv. akad. handl. ifrån år 1886, 28 1916)

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Berch, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18512, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-01-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18512
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Berch, släkt, urn:sbl:18512, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-01-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se