Berg, släktBand 03 (1922), sida 432.

Biografi

Berg, släkt, vars äldste kände medlem, grosshandlaren i Göteborg Peter Vilhelm B. (f. 1773, d 1854), år 1824 inköpte den bekanta egendomen Nääs i Skallsjö socken och där år 1833 vid bomullsindustriens begynnande uppblomstring i Sverige jämte sonen, sedermera kaptenen Johan Theodor B. (f. 1808, d 1895) anlade bomullsspinneri, färgeri och blekeri. Efter Peter Vilhelm B: s död delades godset av sönerna. Huvudgården såldes 1868 till grosshandlaren August Abrahamson. En frånskild del därav, Ekudden, innehades jämte det dit förlagda bomullsspinneriet av Johan Theodor B., som 1880 överlät fabriken och fastigheten till Nääs fabriks-a.-b. Bland Johan Theodor B:s söner märkas generalmajoren Richard B. (se nedan) och dennes halvbror ingenjören Johan Volrath B. (f. 1855, d. 1942), vilken blev disponent för Nääs fabriks-a.-b. 1895 och för Alingsås bomullsväveri-a.-b. 1912.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: G. - Elgenstierna, Sv. släktkalendern 1912, 13, 15—16, 19; L. M. V. Örnberg, Sv. ättartal 1889.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Berg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18529, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-07-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18529
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Berg, släkt, urn:sbl:18529, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-07-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se