Carl Fredric Berg

Född:1779-08-25 – Finland (i Åbo)
Död:1841-01-20 – Stockholms stad, Stockholms län

Skådespelare


Band 03 (1922), sida 338.

Meriter

Berg, Carl Fredric, f. 25 aug. 1779 i Åbo, d 20 jan. 1841 i Stockholm. Aktör vid K. teatrarna 1 apr. 1800—30 juni 1834; erhöll titel av hovsekreterare; åtnjöt avskedsrecett 28 mars 1835.

Gift 28 aug. 1804 med Maria Sofia Fogelgren, f. 18 juni 1780, d 2 apr. 1844, dotter till bisittaren i skräddarämbetet i Stockholm Jonas Fogelgren.

Biografi

B. var en förträfflig komisk skådespelare och en av de mest använda på sin tid. Han efterträdde med mycken framgång Gabriel Schylander i flera av dennes kvinnoroller, såsom titelrollen i Envallssons parodifars »Iphigenie den andra», mor Bobi i samma författares »Colin och Babet» och »Bobis bröllop» samt mor Greta i »Qvinnorna och förtroendet». Med lika mycket bifall fick han efter Louis Deland spela bl. a. Papageno i »Trollflöjten», Zozo i »Gubben i bergsbygden» och Blundström i »De löjliga mötena». Största lyckan gjorde han emellertid i de s. k. Crispinrollema eller de fintliga betjänterna t. ex. i Hauteroche's roliga treaktskomedi »Crispin Medicus», Grenier's lyriska enaktskomedi »Musikvurmen» och Francois Hoffmans »Den föregifna skatten», komedi i en akt med musik av Méhul. Utmärkta ansågos även hans framställningar av tullbesökaren i Kotzemie's »Indianerne i England» och doktor Bartholo i Beaumarchais' »Figaros bröllop». Vid löneregleringen 1834 och den därvid uppkomna schismen mellan teaterdirektionen och aktörsstaten blev B:s kontrakt icke förnyat, trots av honom gjorda enträgna ansökningar. Såsom Crispin i »Den föregivna skatten» tog han 1835 avsked av publiken. I ett tal till sina åhörare yttrade han då, att han visserligen trodde sig ännu länge ha kunnat fortfara i sitt yrke och att han mot sin vilja lämnade teatern. Men kanske, tillade han, vore vad som skett det bästa för att han icke i längden skulle komma i saknad av det bifall, publiken dittills tilldelat honom.

Författare

Nils Personne.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Den samtida tidningspressen; F. A. Dahlgren, Anteckningar om Stockholms theatrar (1866).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Fredric Berg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18536, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Personne.), hämtad 2020-06-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18536
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Fredric Berg, urn:sbl:18536, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Personne.), hämtad 2020-06-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se