F Oscar T Berg

Född:1839-01-10 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1914-12-18 – Råsunda församling, Stockholms län

Skulptör


Band 03 (1922), sida 355.

Meriter

Berg, Frans Oscar Theodor, f. 10 jan. 1839 i Stockholm, d 18 dec. 1914 i Råsunda. Föräldrar: handlanden Johan Fredrik Berg och Sara Sofia Sjögren. Elev vid Konstakademien 20 apr. 1858; erhöll K. medaljen 1869; fortsatte sina konststudier i Rom: Återvände till Sverige 1878; överflyttade till London; bosatte sig ånyo i Stockholm 1888.

Gift 16 maj 1876 med Märta Maria Augusta Montgomery, f. 5 jan. 1843, d 5 dec. 1906, dotter till landshövdingen Gustav Adolf Montgomery.

Biografi

B. var bildhuggare och utförde under sin vistelse i Rom utom porträttbyster dels figurgrupper med klassiska motiv, såsom »Pan tröstande den sörjande Psyche» och »Satyr och faun», dels skulpturer med genremässigt innehåll, t. ex. »Mandolinspelaren» (beställd av änkedrottning Josefina och uppställd i Stockholms slott), »Gosse som modellerar», »De första stegen». Efter sin hemkomst deltog han i den dekorativa utsmyckningen av Uppsala universitet samt utförde kvinnofiguren »Kiss me» och en del porträttbyster, varibland den av Karl Gustav Tessin finnes i nationalmuseum. För Konstakademiens nybyggnad gjorde han fyra relieffigurer för fasaden, framställande antiken, medeltiden, renässansen och vår tids konst. Likaså omarbetade han K. G. Qvarnströms fyra fasadfigurer å den äldre byggnaden, återgivande arkitektur, skulptur, måleri och gravyr, till friskulpturer å taket. Redan i Rom visade B. med »Kristus vid tolv års ålder» dragning till biblisk ikonografi, och denna motivkrets blev under 1890-talet hans huvudsakliga. På 1897 års utställning hade han anordnat ett s. k. bibliskt galleri, framställande i dioramabilder de viktigaste tilldragelserna i Jesu liv.

Vistelsen i Rom blev avgörande för B: s konstnärliga läggning. I hans arbeten spåras alltid mer eller mindre tydligt en påverkan av italienskt formspråk, och framför allt har studiet av renässansskulpturen varit av avgörande betydelse för honom. Så t. ex. skönjes i »De första stegen» ungrenässansens barnatyp. »Gosse som modellerar» är en god exponent för det bästa i B: s konst, som präglas av en flärdfri uppfattning, behaglig formgivning, enkel komposition, teknisk skicklighet, goda anatomiska studier och en illustrativ realism. B:s krafter nedsattes emellertid i förtid av en plågsam sjukdom (ansiktsneuralgi), som började framträda vid tiden för hans arbete för Uppsala universitetsbyggnads utsmyckning, och hustruns död (1906) nedbröt honom ytterligare. Dessa ogynnsamma förhållanden i förening med hans begåvnings obestridliga begränsning gjorde hans bana utvecklingsfattig. Det visade sig snart, att han i sina tidigare verk givit, vad han förmådde.

Författare

Stellan Gabriel Mörner.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: B:s verk; meddelanden av B:s dotter, fröken Ermi Berg, Hässelby villastad.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
F Oscar T Berg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18553, Svenskt biografiskt lexikon (art av Stellan Gabriel Mörner.), hämtad 2023-03-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18553
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
F Oscar T Berg, urn:sbl:18553, Svenskt biografiskt lexikon (art av Stellan Gabriel Mörner.), hämtad 2023-03-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se