Bergen, von, släktBand 03 (1922), sida 445.

Biografi

von Bergen, enligt släkttraditionen från östersjöprovinserna härstammande släkt, till vilken räknas kyrkoherden i Frillestad Carl von B. (se nedan 1), farfars farfar till litteratören Carl von B. (se nedan 2). En yngre bror till den sistnämnde, grosshandlaren Gustaf David Magnus von B. (f. 1842, d 1904), ingick 1887 äktenskap med Maria Beata Catharina Henschen (f. 1840), förut gift med kyrkoherden K. K. Oldenhurg. M. von B. hade före sitt första giftermål varit en av banbrytarna för den åttaklassiga skoltyp, vilken spelat en så stor roll för vår kvinnliga undervisning. År 1870 grundlade hon nämligen jämte en krets intresserade Uppsala högre elementarläroverk för flickor samt förestod därefter under en följd av år denna läroanstalt, för vilken hon bland yngre akademiska lärare lyckades förvärva framstående lärarkrafter. Efter sin överflyttning till Stockholm har hon bl. a. varit friherrinnan Sofie Leijonhufvud-Adlersparres medredaktris för tidskriften Dagny (1886) samt under samarbete med sin svåger Carl von Bergen intresserat sig för de spiritistiska fenomenen.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: L. M. V. Örnberg, Sv. slägt-kalender för år 1888.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bergen, von, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18570, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-05-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18570
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bergen, von, släkt, urn:sbl:18570, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-05-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se