Aron V Bergenson

Född:1848-10-02 – Norra Lundby församling, Skaraborgs län
Död:1914-05-18 – Stockholms stad, Stockholms län

Organist, Musiklärare


Band 03 (1922), sida 464.

Meriter

Bergenson, Aron Victor, f. 2 okt. 1848 i Norra Lundby församling, d 18 maj 1914 i Stockholm. Föräldrar : folkskolläraren Karl Magnus Bergenson och Maria Gustavsdotter. Åtnjöt privat undervisning i musik i Floby 1864; fortsatte musikstudierna för domkyrkoorganisten J. A. Mankell i Skara; avlade organistexamen därstädes 1866; elev vid folkskol-lärarseminariet i Göteborg 28 aug. 1868—febr. 1870; idkade privata musikstudier 1871; elev vid musikkonservatoriet i Stockholm ht. 1872—vt. 1876; avlade examen i musikhistoria 30 apr. 1874, i pianostämning 15 dec. s. å. och organistexamen 31 maj 1875 samt, efter studier för H. Berens, examen i kontrapunkt och komposition 31 maj 1876. Informator i Skövde 1871; meddelade privatundervisning i musik 1876—85; biträdande lärare i harmonilära vid konservatoriet 29 jan. 1885; tillika kantor i slottskapellet 1893—$7; ord. lärare (fr. o. m. 26 jan. 1912 professor) 29 apr. 1900; erhöll avsked med pension 24 okt. 1913. LMA 1895; RVO 1911.

Gift 17 juni 1890 med Amalia Teresia Svensson, f. 16 apr. 1865, d 19 dec. 1895, dotter till banmästaren Bengt Svensson.

Biografi

B: s betydelse för den svenska tonkonsten ligger framför allt inom det musikpedagogiska området, där han gjorde sig gällande både som lärare och läroboksförfattare. Han ägde en vittgående beläsenhet i äldre och nyare musikteoretisk litteratur, och han förstod att i hög grad intressera eleverna för sitt ämne. Till följd av harmonilärans betydelse för färdigheten i preludiering och modulation kom han att utöva ett stort inflytande särskilt på organisternas utbildning. Likaså lade han en god grund för fortsatta högre studier i kontrapunkt och för komposition. Med vid blick och fri uppfattning tillämpade han vid sin undervisning moderna, rationella metoder, bl. a. genom att låta den harmoniska analysen komma till sin rätt. De i hans praktiska lärargärning framträdande synpunkterna behärska även hans lärobok i harmonilära, vilken är den i Sverige mest använda och bl. a. alltjämt brukas vid musikkonservatoriet.

Författare

C. P. Hennerberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Harmonilära jämte supplement, innehållande praktiska öfningar. Sthm 1899. VI, (1), 150 s. 3:e genoms, o. tillök, uppl. Sthm 1910. (7), 152 s. [4ve uppl.] Sthm 1916. (7), 152 s. — Musiklära. Sthm 1903. (4), 95 s. 4: e'uppl. Sthm 1920. (3), 95 s. ,— Kyrkotonarternas praktiska användning. Dualer system, Monismus (starkt koncentrerade). Sthm 1906. 12 s. (Bihang till förf: s Harmonilära.) — Musikens första grunder (minimikurs) jämte förklaring öfver de viktigaste musiktermerna. Sthm 1908. 56 s.

Kompositioner i tryck: Albumblad för piano. Sthm [1877]. — Farväl) Romans komp. för piano. Sthm [1882] samt senare uppl. — Vals. Sthm [1882]. (Bil. till Sv. musiktidn.) — Ensamhet. Sthm [1882]. (Bil. till Sv. musiktidn.) — Friskt lif. Sthm [1884], (Instruktiv saml. af klassiska och moderna komp. för piano, 2: a graden, N:ö 11.) — Lyriska stämningar för piano. [N. o 1—8.] Sthm [1884]. — Svärmeri. Komp. för piano. Sthm [1889].

Källor och litteratur

Källor: K. musik, akademiens handl., särskilt akademiens pensionsmatrikel samt akademiens utgående skrivelser n:o XLII och XLII ¦ c år 1911; T. Norlind, Allm. musiklexikon, 1 (1916).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Aron V Bergenson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18577, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. P. Hennerberg.), hämtad 2020-02-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18577
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Aron V Bergenson, urn:sbl:18577, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. P. Hennerberg.), hämtad 2020-02-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se