Vilhelm Berger

Född:1867-10-17 – Nysunds församling, Örebro län (på Södra Håkansbol)
Död:1938 – USA, Amerikas Förenta Stater

Skriftställare, Ortnamnsforskare


Band 03 (1922), sida 495.

Meriter

4. Vilhelm Berger, broder till de båda föregående, f. 17 okt. 1867 på Södra Håkanbol i Nysunds socken. Elev vid Örebro h. allmänna läroverk ht. 1878—vt. 1885. Anställd vid brukskontor (Igelbäcken och Dalkarlsberg) 1885—92; innehade fädernegården Håkanbol 1892—95; utvandrade till Amerika på hösten 1896; innehade åtskilliga anställningar, särskilt som bok- och tidningsagent 1896—1903; redaktör vid tidningen Nordstjernan i New York 1903—13 samt ånyo från 1 juli 1915; föreståndare vid svenska luterska immigranthemmet därstädes 1913—15.

Gift 1) 24 juni 1894 med Johanna Maria Lindskog, f. 13 febr. 1871, d 8 aug. 1896, dotter till komministern Otto Lindskog i Nysund; 2) 3 sept. 1898 med Ida Johnson, f. 1867, d 1900; 3) 4 apr. 1906 med Berta Kristina Anderson, f. 9 aug. 1867, dotter till lantbrukaren Otto Anderson i Dalsland.

Biografi

Det dröjde flera år efter B:s ankomst till Amerika, innan han kom på rätt plats och fann sitt egentliga levnadskall. Mot slutet av »hundåren» började han skriva små skisser och berättelser ur svensk-amerikanska vardagslivet för svenskspråkiga tidningar, fann ett nöje däri och lyckades intressera läsekretsen. Uppmuntrad därav, utgav han en liten bok »Rätt och slätt», vilken följts av talrika andra arbeten. De senare åren har B. sysselsatt sig med språkvetenskapliga, kulturella och kyrkliga frågor, vilka han behandlat såväl i tidningar och tidskrifter som i bokform. Hans broschyr om de svensk-amerikanska ortnamnen är ett stickprov på resultaten av ett insamlingsarbete, som äger så mycket större betydelse, som det här gäller att rädda en måhända snart utdöende tradition, från de första invandrargenerationernas dagar. B. äger skarp iakttagelseförmåga och skildrar ledigt och rakt på sak sina rön och erfarenheter.

Författare

G. N. Swan.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Örebrostudenter 1864—1888. Anteckningar. Örebro 1894. 28 s. — Rätt och slätt. Svensk-amerikanska berättelser af Felix Vivo. Boston [1902]. 29, (1) s. — Hvardags-händelser. Svensk-amerikanska be-, rättelser. Boston [1903]. 102, (1) s., 7 pl. 2: a uppl. Boston s. å. 102, (1) s. [Utan pl.; endast omslaget omtr.] — Hjelp dig sjelf. Svensk-amerikanskt lustspel. New York 1903. 16 s. — Emigrantöden, tecknade af Felix Vivo. New York 1904. 127 s. — Hundar och lyckodagar, tecknade af Felix Vivo. New York 1905. 92, (1) s. —Ungdomskärlek. Svensk-amerikansk novell af Felix Vivo. Wor-cester 1908. 83 s. — Svenskarne i New York. Historiker och biografier. H. 1—4. New York 1908 o. följ. (64 s.; fortsattes). — Vårt språk. Ett bidrag till kännedomen, om engelska språkets inflytande på svenska språket i Amerika. Rock Island 1912. 64 s. t- Vår kyrka. De svensk-amerikanska kyrkliga förhållandena sedda från nationell och folklig synpunkt. Brooklyn 1912. 32 s. — Pytt i panna. Svenskamerikanska berättelser. Worcester 1912. 127, (1) s. — Amerikanska ortnamn af svenskt ursprung. New York 1915. 12 s. (Särtr. ur »Nordstjernan».) — Svensk-amerikanska meditationer. Rock Island 1916. 151 s. — B. har därjämte under en följd av år — utom i Nordstjernan — varit en flitig medarbetare i tidskrifterna Ungdomsvännen och Valkyrian, vilken sistnämnda han även någon tid redigerade (1909).

Källor och litteratur

Källor: Ungdomsvännen, Rock Island, 1909; rec. av »Amerikanska ortnamn» av V. Lundström i Sv. humanist, tidskr. 1917; skriftliga meddelanden.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Vilhelm Berger, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18591, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. N. Swan.), hämtad 2020-02-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18591
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Vilhelm Berger, urn:sbl:18591, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. N. Swan.), hämtad 2020-02-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se