C Edward Berggren

Född:1876-11-20 – Törnevalla församling, Östergötlands län (på Linghem)
Död:1961 – Västerleds församling, Stockholms län

Konstskolegrundare, Bildkonstnär


Band 03 (1922), sida 520.

Meriter

Berggren, Carl Edward, f. 20 nov. 1876 å Linghem i Törnevalla socken. Föräldrar: stationsinspektoren Karl Ernst Berggren och Kristina Sofia Charlotta (Lotte) von Heijne. Elev vid tekniska skolan i Stockholm 1 okt. 1894 —30 apr. 1895; idkade studier för Axel Kulle m. fl.; elev vid konstakademiens läroverk 30 aug. 1897—vt. 1903; studerade i Paris 1903—04 för Kr. Krogh och Emile Renard å Académie Colarossi samt å Académie de la grande Chaumière; erhöll K. medaljen 1905; har företagit omfattande studieresor i Europa och vistades därunder åren 1910—13 huvudsakligen i Rom. Har deltagit i konstutställningar, hl. a. i Stockholm, Göteborg, Hamburg och München; konstnärsklubbens sekreterare 1914—17; kommissarie vid ett flertal konstutställningar, däribland den hösten 1920 anordnade utställningen av konstnärsporträtt i Stockholm; lärare i figurteckning vid h. konstindustriella skolan i Stockholm 1 mars 1917; tf. överlärare 1 febr. 1919 samt överlärare 1 sept. s. å. i samma ämne därstädes; öppnade hösten 1920 tillsammans med skulptören Gottfrid Larsson en konstskola, vilken avser att vara dels en förberedande skola för konstakademien, dels en målar- och teckningsskola efter parisiskt mönster, förenad med undervisning i modellering. — Ogift.

Biografi

Vid sidan av sin omfattande pedagogiska verksamhet har B. ägnat sig åt självständigt konstnärligt skapande. Han har utfört ett större antal porträtt (prins Karl, skådespelerskan fru Stina Hedberg), men sin mest betydande konstnärliga insats har han gjort som illustratör. Hans namn är knutet till ett mycket stort antal jul- och ungdomspublikationer samt till åtskilliga böcker av samtida svenska författare.

Författare

Stellan Gabriel Mörner.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C Edward Berggren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18596, Svenskt biografiskt lexikon (art av Stellan Gabriel Mörner.), hämtad 2021-04-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18596
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C Edward Berggren, urn:sbl:18596, Svenskt biografiskt lexikon (art av Stellan Gabriel Mörner.), hämtad 2021-04-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se