Carl J Bergholm

Född:1887-05-20 – Hallstahammars församling, Västmanlands län
Död:1973 – Danderyds församling, Stockholms län

Fysiker


Band 03 (1922), sida 545.

Meriter

Bergholm, Carl Johan, f. 20 maj 1887 i Svedvi församling. Föräldrar: köpmannen Karl Edvard Bergholm och Margareta Johanna Eriksson. Avlade mogenhetsexamen i Västerås 13 juni 1908; student i Uppsala ht. s. å.; fil. magister 30 maj 1911; fil. lic. 16 sept. 1913; disp. 15 sept. 1915; fil. doktor 31 maj 1916. Amanuens vid fysiska institutionen 1 jan. 1914—31 dec. 1916; docent i fysik vid Uppsala universitet 5 okt. 1915; tf. laborator okt.—nov. s. å. samt 15 jan.—10 maj 1922; genomgick provar vid Uppsala h. allmänna läroverk vt. 1921; lektor vid tekniska gymnasiet i Malmö 28 aug. 1922. Tilldelades 1914 det Bergstedtska priset för år 1913 av Vetenskapssocieteten i Uppsala.

Gift 11 juni 1916 med Anna Elisabet Viktoria Hallin, f. 15 juni 1880, dotter till läroverksadjunkten Viktor Emanuel Hallin i Stockholm.

Biografi

B. har i sina första arbeten ägnat sig åt studiet av ljusets dubbelbrytning i katodförstoftade, tunna metallskikt och påvisat, att denna har ett alldeles analogt förlopp med dubbelbrytningen i repade metallspeglar. Härav har han dragit den slutsatsen, att dubbelbrytningen i de förra även uppkommer på grund av en orienterad sprickbildning i skikten. Metoden att uppmäta den oftast mycket svaga dubbelbrytningen, som i sina huvuddrag angivits av amerikanaren Brace, har av B. ytterligare utvecklats. Denna utmärkt känsliga metod har B. även använt vid sina senare undersökningar över den elektriska dubbelbrytningen i vätskor och vätskeblandningar. Flera försök till förklaring av denna effekt ha av andra forskare blivit gjorda. B. har på sitt observationsmaterial prövat de olika teorierna och funnit, att de endast på ett bristfälligt sätt förmå återge de faktiska förhållandena.

Författare

M. SJÖSTRÖM.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Uber Doppelbrechung in kathodenzerstäubten JVIetall-schichten (Annalen d. Physik, F. 4: Bd 43/1914, s. 1—23; 'vorläuf. Mitteil.'). — Uber dic Halbschattenmethode Braces um Phasendifferenzen zu messen (ibid., F. 4: Bd 44, 1914, s. 1053—66). — Polarisation bei geritzten Metall-spiegeln im Gebiet der sichtbaren Strahlung. Upps. 1915. 10 s. (Arkiv f. matem., etc. Bd 10, N: o 22.) — Ein neues hochempfindliches Tisermo-element (Jahrb. cl. drahtlosen Telegraphie, Bd 9, 1915, s. 475—477). — Doppelbrechung in kathodenzerstäubten Metallschichten. Upps. 1915. (4), 66 s. (Gradualavh.; även i UUÅ 1915.) — Der Temperaturkoefficient der elektrischen Doppelbrechung in Flussigkeiten (Annalen d. Physik, F. 4: Bd 51, 1916, s. 414—426). — Langevins teori för elektrisk dubbelbrvt-ning tillämpad på binära vätskeblandningar. Upps. 1917. 12 s. (Arkiv f. matem., etc, Bd 12, N:o 3.) — Elektrische Doppelbrechung in binärcn Flussigkeitsgemischen (Annalen d. Physik, F. 4: Bd 53, 1917, s. 169—176). — Elektrische Doppelbrechung in Flussigkeiten (ibid., F. 4: Bd 54, 1917, s. 511—518). — Experimentell och teoretisk utredning öfver elektrisk malmletning (Tekn. tidskr., Arg. 48, 1918, Kemi o. bergsvet., s. 178—181; föredrag). — Elektrische Doppelbrechung in Kolloiden' (Physik. Zeitschr., Jahrg. 21, 1920, s. 137—141; tills, med Y. Björnståhl).

Källor och litteratur

Källor: Uppsala univ. matrikel 1916; Uppsala univ. årsredogörelser 1916/17—1920/21.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl J Bergholm, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18613, Svenskt biografiskt lexikon (art av M. SJÖSTRÖM.), hämtad 2023-01-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18613
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl J Bergholm, urn:sbl:18613, Svenskt biografiskt lexikon (art av M. SJÖSTRÖM.), hämtad 2023-01-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se