Bergius, släktBand 03 (1922), sida 557.

Biografi

Bergius, vitt utgrenad Värmlandssläkt, härstammande från bonden Hällor i Våxnäs i Tingvalla (numera Karlstads) socken, vilken levde i senåre hälften av 1500-talet och hade sonen kyrkvärden Anders Hallorsson i Berg i Vase socken. Efter fädernegården antogs släktnamnet Bergius av dennes söner, däribland: a) kyrkoherden i Nyed Benedictus Andreæ) B. (d 1682), vars son jägerifiskalen i Västergötland, sedermera borgmästaren i Lidköping Johan Bengtsson B. (f. 166., d 1726) blev fader till häradshövdingen Bengt Johansson B. (f. 1688, d 1730), som hade bl. a. sönerna bankokommissarien Bengt B. och assessorn Peter Jonas B. (se nedan 2 och 3); b) råd- och handelsmannen i Filipstad Anders Andersson B., vars son råd- och handelsmannen i Kristinehamn Johan Andersson B. (f. 1680) blev fader till den bekante assessorn i Collegium medicum Johan Bergstral (se denne) och till konterfejaren Anders B. (se nedan 1); samt c) råd- och handelsmannen i Karlstad Erik Andersson B. (f. 1646, d 1685), fader till krigskommissarien, sedan tullinspektören i Strömstad Jonas Eriksson B. (f. 1674, t 1740). En av dennes söner, apotekaren i Uddevalla Peter Jonas B. (f. 1727, d 1814), hade sonen Sven B. (f. 1763, d 1821), apotekare efter fadern, bland vilkens söner märkas godsägaren Gustaf B. (f. 1798, d 1868), fader till häradshövdingen Oscar B. (se nedan 4), samt mönsterskrivaren Emil Vilhelm B. (f. 1806, d 1845), farfar till folkhögskolläraren Georg Nikolaus Josef B. (f. 1871, d. 1947), gift med fil. doktorn Eva von Bahr (se nedan 5).

Författare

G. Elgenstierna.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bergius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18614, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Elgenstierna.), hämtad 2021-01-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18614
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bergius, släkt, urn:sbl:18614, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Elgenstierna.), hämtad 2021-01-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se