Anders Bergius

Född:1718-01-04 – Kristinehamns församling, Värmlands län
Död:1793-06-04 – Danmark (i Köpenhamn)

Porträttmålare


Band 03 (1922), sida 558.

Meriter

1. Anders Bergius, f. 4 jan. 1718 i Kristinehamn, d 4 juni 1793 i Köpenhamn. Föräldrar: råd- och handelsmannen Johan Bergius och Stina Gravall. Verksam som »manufacturist» och »contrefaiteur» i Göteborg omkring 1748—1767; överflyttade till Köpenhamn 1767 och till Norge i början av 1770-talet; verksam som porträttmålare och tavelrestaurator i Bergen 1773—76, i Trondhjem 1776—78, i Kristiania 1778—79; reste omkring 1780 åter till Köpenhamn och arbetade där till sin död.

Gift 2) med Karen Helvig Henricks.., f. 1742.

Biografi

B. var en mångsidigt händig man men torde knappast ha höjt sig över hantverksstadiet inom någon av de många konstnärliga verksamhetsgrenar, som sysselsatte honom. Hans i Sverige utförda porträtt närma sig med sin rokokokaraktär J. H. Scheffels stil; ett på 1750-talet målat, tämligen respektabelt porträtt av landshövdingen frih. J. L. von Saltza finnes å Sunnerå. Utom åt porträttmålning i olja ägnade han sig under Göteborgstiden åt tillverkning av gyllenläders- och vaxdukstapeter samt åt att enligt en av honom själv uppfunnen metod »på spegelglas, efter chinesiska sättet, avskildra dem som härtill (funnos) hogade». Den sistnämnda, i kineseriets tid synnerligen populära konstarten idkade han även under senare perioder av sitt liv. I Köpenhamn upptogs hans tid synbarligen till stor del av experiment på tavelrestaureringens område; 1771 erhöll han det K. danske landhusholdingselskabs silvermedalj för en av honom uppfunnen rentoaleringsmetod, vilken han under sin sista vistelse i Danmark dock utan resultat sökte överlåta på den danska konstakademien. Hans mest betydande verksamhet föll dock under hans tioåriga vistelse i Norge, där han med sin tekniska rutin och smidighet ej hade svårt att göra sig gällande bland de enkla skråmålare, som bestredo porträttbehovet. Ett större antal av hans arbeten från denna tid finnas bevarade, de flesta återgivande medlemmar av de inflytelserika bergensiska patricierfamiljerna. »Det är ingen högre kvalitet — varken i måleriskt eller andligt hänseende — som B: s' porträtt bjuda pä. Han är en hantverksmässig konterfejare snarare än en medveten konstnär. Men han uppfattar människorna med gemyt och har i sina goda ögonblick! skildrat dem med en viss fästlig bravur och beaktansvärd dekorativ verkan» (C. W. Schnitler). — En utställning av B: s' arbeten planeras i Kristiania under år 1922.

Författare

Gunnar Mascoll Silfverstolpk.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Meddelande af fil. lic. A. Basckström; Samtida svenska ocb norska tidningar; J. Bögh, Katalog over Bergens Bys Billedgalleri (1914); Katalog for den historiske Udstilling i Trondhjem 1897; C. W. Schnitler, Bergenske malte portraetter 1600—1850 (Bergens museums aarbok, 1912); dens., ^Eldre svensk portrrettkunst i Norge (Tidskr. f. konstvetenskap, 1918); dens., Malerkunsten i Norge i det attende aarhundre (1920); Ph. Weilbach. Nyt dansk Kunstner-Lexikon, 1 (1896).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Anders Bergius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18616, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Mascoll Silfverstolpk.), hämtad 2021-01-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18616
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Anders Bergius, urn:sbl:18616, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Mascoll Silfverstolpk.), hämtad 2021-01-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se