Eva V J Bergius

Född:1874-09-16 – Österåkers församling (AB-län), Stockholms län (på Mälby vid Östanå)
Död:1962-02-28 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Fysiker


Band 03 (1922), sida 575.

Meriter

5. Eva Vilhelmina Julia Bergius, f. von Bahr, f. 16 sept. 1874 på Mälby vid Östanå.[1] Föräldrar: revisionssekreteraren häradshövding Karl Fredrik Oskar von Bahr och Maria, Elisabet Boström. Avlade studentexamen som privatist vid Ahlinska skolan 23 maj 1901; inskriven vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. kand. 15 sept. 1903; fil. lic. 3.1 maj 1907; disp. 14 dec. 1908; fil. doktor 28 maj 1909; har företagit forskningsresor till Freiburg och Berlin 1911, 1913 och 1914. Docent i experimentell fysik vid Uppsala universitet 30 jan. 1909; amanuens vid universitetets fysiska institution 1 jan. s. å.—5 sept. 1910; lärarinna i fysik, kemi och matematik vid Brunnsviks folkhögskola 15 okt. 1914; erhöll avsked från docenturen 5 jan. 1915.

Gift 19 juni 1917 med folkhögskolläraren Georg Nikolaus Josef Bergius, f. 4 sept. 1871.

Biografi

E. von B. ägnade sig efter avslutade förberedande studier speciellt åt studiet av fysiken och fördes genom sin lärare professor K. Ångström in på undersökningar över gasers absorption inom det ultraröda spektrum. Hennes doktorsavhandling behandlar tryckets inverkan på gasers absorption och påvisar bl. a., att den s. k. Beerska lagen, enligt vilken samma massa av ett ämne skulle absorbera lika mycket, oberoende av dess förtunning eller utspädning, icke kan anses gälla för gaser. Med växande förtunning avtar äbsorptionen per massenhet för alla gaser och synes i flera fall närma sig ett limesvärde = 0. Efter disputationen fortsatte E. von B. sina forskningar på Rubens laboratorium i Berlin. Hennes där utförda omsorgsfulla undersökning av vattenångans absorptionsspektrum äger särskild betydelse för aktuella teoretiska problem.

Författare

A. Ångström.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Die Absorption der Strahlen von Wärmequellen verschiedener Temperatur durch Ozon. Upps. 1907. 10 s. (Arkiv f. matem., etc., Bd 3, N: o 15.) — Uber die Einwirkung des Druckes auf die Absorption ultraroter Strahlung durch Gase. Upps. 1908. (3), 125 s. (Gradualavh.; i sammandrag i Annalen d. Physik, F. 4: Bd 29, 1909, s. 780—796. Fort-sättning [Zweite Mitteilung] ibid., Bd 33, 1910, s. 585—598). — Uber die Zersetzung des Ozons durch ultraviolettes Licht (Annalen d. Physik, F. 4: Bd 33, 1910, s. 598—606). — Uber den Einfluss der Temperatur auf die ultrarote Absorption der Gase (ibid., F. 4: Bd 38, 1912, s. 206—222). — Uber die Farbe anorganischer Salze und die Berechnung der schwin-genden Teile. Heidelberg 1911. 26 s. (Sitz.-berichte d. Heidelb. Akad. cl Wissensch., Math.-nat. KL, Jahrg. 1911, Abh. 26; tills, med J. Koenigsberger.) — Uber den Einfluss des Druckes auf die Absorption sehr langvvelliger Strahlen in Gasen (Verhandl. d. Deutsch. physikal. Gesellsch., Jahrg. 15, 1913, s. 673—677). — Uber die ultrarote Absorption der Gase. Mitteil. 1—2 (ibid., s. 710—730, 1150—1158). — Das Absorptionsspektrum des Wasserdampfes (ibid., s. 731—737). — Uber Ionisation durch positivie lönen (ibid., Jahrg 16, 1914, s. 57-68; tills, med J. Franck). - On the quantum-m^ry t]"; rotation-energy of molecules -(Phil. magazine, Ser. 6: Vol. 28 iyi4, s. /]—83). — Smärre meddelanden i Physikal. Zeitschr. (1911, 1913).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Födelsen noterad äv. i födelsebok för Hedvig Eleonora förs. C I:27 (sid 143).

2018-02-26

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eva V J Bergius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18619, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. Ångström.), hämtad 2023-01-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18619
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eva V J Bergius, urn:sbl:18619, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. Ångström.), hämtad 2023-01-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se