Bergman, släktBand 03 (1922), sida 645.

Biografi

Bergman, släkt, härstammande från Samuel Olofsson på Näsby (f. 1746, d. 1771), vilken inflyttade från Piteå till Nederkalix socken. Dennes son, hemmansägaren Olof Samuelsson B, var far till grosshandlaren i Stockholm Johan Bergman Olsson (f. 1800, d. 1865). Bland hans söner märkas hovpredikanten Carl B. och arkivarien Wilhelm B. (se nedan 1 och 2) samt med. doktorn Frans Anton Gustaf B. (f. 1837, d. 1910), vilken år 1869 blev docent vid Uppsala universitet och år 1893, då han lämnade denna befattning, erhöll professors namn, heder och värdighet. Han skötte jämväl enskild läkarpraktik och har i ett icke obetydligt antal skrifter behandlat bl. a. frågor rörande allmän hygien, epidemiologi och väderlekens inflytande på hälsotillståndet. Under sin Uppsalatid deltog han i det kommunala livet, under sina senare år, då han var bosatt i Stockholm, ägnade han sig väsentligen åt förvaltningen av sin förmögenhet och därmed sammanhängande affärsverksamhet. Liksom sina ovannämnda bröder var han en utpräglat religiös personlighet, varmt intresserad för missionen och välgörande i tysthet.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: G. Elgenstierna, Sv. släktkalendern 1913, 17; L. M. V. Örnberg, Sv. släkt-kalender för år 1886 (1885). — Se i övrigt, ang. Fr. A. G. Bergman: A. J. Bruzelius, Sv. läkarematrikel, 1, 3 (1886, 1901).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bergman, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18631, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-07-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18631
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bergman, släkt, urn:sbl:18631, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-07-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se