Alfred M Bergström

Född:1869-01-15 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1930 – Stockholms stad, Stockholms län

Landskapsmålare


Band 03 (1922), sida 755.

Meriter

1. Alfred Mauritz Bergström, f. 15 jan. 1869 i Stockholm. Föräldrar: gravören Jan Alfred Bergström och Hedvig Nilsson. Biträdde från sitt trettonde år sin fader som gravör och fortsatte därmed under hela sin studietid i Stockholm; elev vid Konstakademien 1 sept. 1887—30 maj 1891; erhöll sistnämnda år K. medaljen; företog en studieresa till Frankrike med akademiens mindre stipendium 1894—95. E. lärare vid Konstakademien 1898—1910 och var därunder tf. professor kortare tider; professor i landskapsmålning 10 juni 1910; ordförande i Svenska konstnärernas förening 1911—13; sakkunnig för revision av lagstiftningen om litterär och konstnärlig äganderätt 17 nov. 1911—28 juli 1914 samt angående ändringar i stadgarna för nationalmuseets konstavdelning 1912 (K. brev 10 juni och 20 sept.; bet. 14 dec). LFrKA 1900; RVO 1907; RNO 1918; innehar dessutom utländsk orden.

Gift 30 aug. 1907 med Augusta Katarina Charlotte Gyllensvaan, f. 7 febr. 1869, dotter till löjtnanten Jon August Gyllensvaan.

Biografi

Från mitten av 1880-talet utställde B. landskapstavlor, däribland flera stämningar från staden och Djurgården, exempelvis Beckholmen en vårdag (omkr. 1885), Karl XV: s port en vinterafton (1892), Eftermiddag i Kungsträdgården (1894); det prisämne, som förskaffade honom K. medaljen, var Björkskog i middagsbelysning (1891). Studieresan 1894—95 gav honom motiv från Paris' omgivningar (Terrassen i Meudon, Sommar vid Seinen m. fl.), från Nordfrankrike (Lågvatten, nationalmuseum) och' från Holland (Kanal, Motiv från Amsterdam; alla dessa 1895). Efter återkomsten till Sverige, där han f. n. är bosatt i Tullinge, har B. valt svenska ämnen från havet och landsbygden, behandlade med fin, ofta musikalisk känslighet, säkert luftstudium och på en gång elegant och kraftig teknik: Afton vid sjö, Vid havet (1902 och 1905, båda i nationalmuseum), Rospigg (1905), Vårbrytning (1907, Göteborgs museum), Djurgårdsnatur i högsommar (s. å., i Dramatiska teaterns publikfoajé), En gårdsflygel (snö och vintersol, 1911, nationalmuseum). Han har även målat akvareller och utfört etsningar (Skymning, Vinter, Vid Nybrohamnen m. fl., några i Föreningens för grafisk konst årsskrifter).

Författare

G. Nordensvan.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: Eckl.-dep. handl. 22 mars 1901 (meritförteckn.), RA.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Alfred M Bergström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18674, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Nordensvan.), hämtad 2021-04-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18674
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Alfred M Bergström, urn:sbl:18674, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Nordensvan.), hämtad 2021-04-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se