E Gustaf A Bergström

Född:1837-06-24 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1904-11-09 – Stockholms stad, Stockholms län

Skådespelare


Band 03 (1922), sida 719.

Meriter

Bergström, Erik Gustaf Adolf, f. 24 juni 1837 i Stockholm, d 9 nov. 1904 därstädes. Föräldrar: ombudsmannen i slottskansliet Sven Erik Bergström och Sofia Gustava Zetterberg. Anställd i krambod i Stockholm; uppträdde offentligt vid soaréer på Humlegårdsteatern och Ladugårdslandsteatern 1857—58; anställd vid sistnämnda teater 1 okt. 1858—1859 och vid Södra teatern 1859 —72, varjämte han om somrarna 1867—72 spelade på Djurgårdsteatern; innehade jämte Gustaf Haqvinius Mindre teatern 1872—76 och Södra teatern 1876—82; spelade somrarna .1873—75 med sällskap i Gävle och Sundsvall, sommaren 1876 på Djurgårdsteatern och 1877 i Sundsvall och Örebro, somrarna 1878 och 1879 på Manégeteatern å Djurgården, 1880 och' 1881 i Gävle, Söderhamn och Sundsvall samt 1882 i Uppsala och Sundsvall; efter Haqvinius' död ensam direktör för Södra teatern 1882 —83; anställd vid Södra teatern under olika direktioner 1883—99 och vid Dramatiska teatern från 1899 till sin död.

Gift 1867—28 sept. 1870 med Charlotte Josefine Lund-gaard, f. 23 mars 1835 i Stockholm, d 12 jan. 1907 i Köpenhamn, förut gift med agenten Wigström samt efter skilsmässan frän B. omgift med den danske skådespelaren Kirchheiner.

Biografi

B. var isynnerhet på Södra teatern en ofantligt populär skådespelare, och hans putslustiga utseende och gälla röst försatte alltid publiken i muntert lynne. Han var icke mångsidig, men han kände själv sin förmågas begränsning och rättade sig därefter till både sin egen och publikens båtnad. Framför allt excellerade han i framställningen av kujonerade äkta män och bråcktyper i de harmlösa äldre svenska och tyska lustspelen. Bland hans till mer än tvåhundra uppgående roller kunna framhållas titelrollerna i »Dardanell», »Rochus Pumpernickel», »Kalle Pettersson», »En kinkblåsa» och »Svärfar», Pettersson i »Andersson, Pettersson och Lundström», prins Paul i »Storhertiginnan af Gerolstein», Lasse i »Nerkingarne», Pelle Lundqvist i »Syfröknarne», Alidor i »Resan till Kina», Knäcksell i »Positivhataren», skräddaren Gibson i »Den nye bibliotekarien», Kalle Kafle i »Hvetebröd och rågbröd», Peterman i »Petermans flickor», doktor Crusius i »Storstadsluft», Clausen i »Första fiolen», Colombin i »Historiska slottet», Grot i »Fästmanssoffan» och Heindorff i »Krig i fred». B. dog på Sabbatsbergs sjukhus till följd av en tumör av den svåra beskaffenhet, att operation ansågs omöjlig. — B:s hustru Charlotte Bergström hade år 1851 debuterat som skådespelerska och var anställd hos Pierre Deland 1854, vid Mindre teatern hos E. Stjernström, vid Södra teatern 1865—69 och hos Strakosch i Göteborg 1869—70 samt fortsatte sia teaterbana till 1878. Bland Ch. B: s roller under en tidigare period märkas Batli i »Den ondes besegrare» och Louise i »God natt, granne». Längre fram blev hon den firade primadonnan i Offenbachs och Lecocqs operetter pä Södra och Djurgårdsteatrarna och utförde bl. a. Gabrielle i »Pariserlif», Fiorella i »Frihetsbröderna», Zanetta i »Prinsessan af Trebizonde», titelrollen i »Périchöle» och Césarine i »Theblomma». Synnerligen förträffligt var hennes utförande av titelrollen i »Storhertiginnan af Gerolstein» (första gången 4 sept. 1867), där hon gott kunde tävla med rollens berömda utländska framställarinnor. Under sin vistelse i Köpenhamn sjöng hon en tid med i kören på småteatrarna därstädes.

Författare

N. Personne.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: Muntliga meddelanden av B. till förf. samt förf:s antecknin och erinring-ar.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
E Gustaf A Bergström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18679, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. Personne.), hämtad 2021-07-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18679
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
E Gustaf A Bergström, urn:sbl:18679, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. Personne.), hämtad 2021-07-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se