Oscar Bergström

Född:1874-07-18 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1931 – Stockholms stad, Stockholms län

Operasångare


Band 03 (1922), sida 756.

Meriter

2. Oscar Bergström, den föregåendes broder, f. 18 juli 1874 i Stockholm. Anställd vid K. teatern 1897—99 samt hos Albert Ranft 1899—1912 och ånyo tidvis från år 1917.

Gift 5 juni 1901 med Svea Karolina Lund, f. 26 febr. 1878, dotter till perukmakaren Karl Johan Lund.

Biografi

B., som till en början ägnade sig åt snörmakeriyrket, visade tidigt prov på musikaliska anlag och tilldrog sig redan vid femton års ålder professor Ivar Hallströms uppmärksamhet samt erhöll av denne undervisning i sång. Efter att 1894 hava medverkat vid en av Hallström given konsert i Stockholm samt efter studier i plastik för fru Matilda Jungstedt-Linden och i dramatisk framställningskonst för A. Willman debuterade B. å K. teatern som Lotbario i »Mignon» 9 okt. 1896 samt därefter som Valentin i »Faust» och Hans i »Per svinaherde». Den inom kort vunna anställningen vid den kungliga sångscenen tillfredsställde emellertid icke B: s verksamhetsbegär, varför han redan efter två år övergick till Albert Ranft. Förutom å scenen här B. vid olika tillfällen låtit höra sig i konsertsalen och har som romanssångare företagit vidsträckta resor bl. a. i Nordamerika.

B, som äger en omfångsrik och välklingande basbaryton, har uppträtt i ett stort antal opera- och operettroller, bland vilka, förutom redan nämnda, märkas Vulcanus i »Filémon och Baucis» av Gounod, Gaspard i »Cornevilles klockor», Pish-Tish i »Mikadon» samt Hallifax i »Hin ondes snaror» av Hallström. I sitt sceniska uppträdande utmärkes B. av en verkningsfull, stundom mycket karaktäristisk framställningskonst och ådagalägger en dramatisk begåvning, som måhända mera kommit till sin rätt i operan än i operetten. Inom den sistnämnda konstarten har han emellertid vunnit sin största berömmelse.

Författare

E. Sundström.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: Sv. musiktidn. (passim).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Oscar Bergström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18685, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Sundström.), hämtad 2021-04-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18685
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Oscar Bergström, urn:sbl:18685, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Sundström.), hämtad 2021-04-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se