Berling, släktBand 03 (1922), sida 766.

Biografi

Berling, svensk-dansk släkt, härstammande från bröderna Ernst Henrik B. och Carl Gustaf B. (f. 1716, d 1789), vilka på 1730-talet överflyttade från Sachsen-Lauenburg, den förre till Köpenhamn, där han 1733 nedsatte sig som boktryckare och 1749 började utgiva Kjöbenhavnske danske posttidender, numera Berlingske tidende, som fortfarande tillhör hans ättlingar, den senare till Lund, där han i jan. 1745 övertog det forna Habereggerska akademiboktryckeriet och slutligen erhöll hovkamrers titel. Av Karl Gustav B:s söner blev en yngre, Ernst Henrik B. (f. 1756, d efter att 1781 hava utgivit en avhandling »Observationes œconomicæ ad prædium regum Fliinge», docent i ekonomi, medan den äldre, Christian Fredrik B. (f. 1748, d 1809), 1781 övertog boktryckeriet, som vid hans död övergick till sonen Carl Fredrik B. (f. 1785, d 1847). Denne, ursprungligen jurist och 1808 docent i juridik vid Lunds universitet, erhöll 1813 assessors titel och blev slutligen 1822 akademiräntmästare samt utvecklade tillika vid sidan av sina tjänstebefattningar och sin akademiboktryckarsyssla en flitig verksamhet som författare och översättare av smärre handböcker i olikartade ämnen; likaså utgav han Lunds veckoblad 1809—32 och Malmö tidning 1813—35. Hans son Fredrik Johan B. (f. 1808, d 1876) övertog och upparbetade till den rangplats, det alltjämt innehar, boktryckeriet, med vilket han förenade ett stil- och sedermera även stereotyp-gjuteri. Han fortsatte jämväl faderns verksamhet som utgivare av Lunds veckoblad åren 1832—39. Efter hans död övergingo boktryckeriet och stilgjuteriet till hans måg och ombildades slutligen till aktiebolag. Carl Fredrik B:s andre son, Carl Gustaf B. (f. 1809, d 1863), var någon tid docent i matematik vid Lunds universitet och sedan rektor vid Lunds katedralskola samt blev slutligen kyrkoherde i Höja (Lunds stift) och kontraktsprost; han har utgivit läroböcker i latinska språket. Yngre bror till de båda sistnämnda var universitetsbibliotekarien Edward B. (se nedan). Bland Karl Gustav B:s söner märkas Christian Fredrik B. (f. 1834, d 1883), fil. och med. doktor, överläkare vid Malmö hospital, Carl Gustaf B. (f. 1836, d 1882), slutligen kapten vid väg- och vattenbyggnadskåren, Edvard Henrik B. (f. 1845, d 1919), vilken 1869 övertog det akademiska boktryckeriet i Uppsala och drev det till sin död, samt Fredrik B. (f. 1856, d 1911), major vid södra skånska infanteriregementet.

Författare

Gr. Carlquist.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: G. Elgenstierna, Sv. släktkalendern 1918; G. E. Klemming & J. G. Nordin, Sv. boktryckerihistoria (1883); C. Nyrop, E. H. Berling og det af ham stiftede Berlingske Bogtrykkeri (Bogvennen udg. af Foren. f. Boghaandvaerk, 1897); M. Weibull & E. Tegnér. Lunds universitets historia. 1—2 (1868).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Berling, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18694, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gr. Carlquist.), hämtad 2019-01-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18694
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Berling, släkt, urn:sbl:18694, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gr. Carlquist.), hämtad 2019-01-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se