Ebba H Bernadotte

Född:1858-10-24 – Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län
Död:1946 – Engelbrekts församling, Stockholms län

Prinsessa


Band 03 (1922), sida 778.

Meriter

2. Ebba Henrietta Bernadotte, den föregåendes gemål, f. 24 okt. 1858 i Jönköping. Föräldrar: Översten Karl Jakob Munck af Fulkila och Henriette Ulrika Antoinetta Karolina Ceder-ström. Hovfröken hos dv. kronprinsessan Viktoria 1882—86. Trolovad med prins Oscar 29 jan. 1888 och förmäld med honom 15 mars s. å.; erhöll titeln prinsessa Bernadotte s. d.; grevinna af Wisborg 2 apr. 1892.

Biografi

Delande sin gemåls starka kristliga intressen, har prinsessan livligt deltagit i dennes verksamhet i olika riktningar. Hon har sålunda sedan 1894 tillhört styrelsen för Lapska missionens vänner. Av Kristliga föreningens av unga kvinnor i Stockholm styrelse var hon åren 1897—1912 ledamot. Sedan 1898 tillhör hon Kvinnliga missionsarbetares (K. M. A.) styrelse samt är ordförande för de s. k. Daggryningarna, barn- och ungdomskretsar för stödjande särskilt av Kinamissionen. I Bokpåsemissionen för sjömän, vars Stockholmskrets samlas i prinsparets hem, är hon sedan 1900 ordförande. Hennes kyrkliga ståndpunkt torde böra betecknas såsom övervägande frireligiös. Den sociala ställning, prinsessan kom att intaga genom sitt giftermål, har hon med utsökt takt förstått fylla, och under sitt äktenskap har hon jämte sin gemål skapat ett i alla avseenden sällsynt gott hemliv. De sympatier, som vid deras genom de säregna omständigheterna romantiskt färgade giftermål strömmade emot dem, ha också endast bevarats och befästs.

Författare

Oscar Mannström.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ebba H Bernadotte, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18705, Svenskt biografiskt lexikon (art av Oscar Mannström.), hämtad 2024-06-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18705
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ebba H Bernadotte, urn:sbl:18705, Svenskt biografiskt lexikon (art av Oscar Mannström.), hämtad 2024-06-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se