Albin Persson Bernays

Född:1866-05-04 – Brålanda församling, Älvsborgs län (i Rud)
Död:okänt

Läkare, Översättare


Band 03 (1922), sida 779.

Meriter

Bernays, Albin Persson, f. 4 maj 1866 i Rud, Brålahda socken, antagligen död. Föräldrar: hemmansägaren Per Josefsson och Maja Persdotter. Åtnjöt folkskoleundervisning i Brålanda samt privat undervisning; elev vid h. allmänna läroverket i Vänersborg ht. 1878; avlade mogenhetsexamen därstädes 3 juni 1884; student i Lund vt. 1885; utvandrade till Amerika 14 aug. s. å.; studerade i College of physicians and surgeons, Minneapolis, från 1889 och i College of medicine, Iowa state university (Iowa city), till våren 1893, då han avlade läkarexamen. Gymnastiklärare vid Gustavus Adolphus college, S:t Peter, Minn., 1885; massör och sjukgymnast i S:t Paul våren 1886–1889; tillika medarbetare i tidningarna Skördemannen (S:t Peter) och S: t Paul Globe; praktiserande läkare i Eureka, S, Dak., till hösten 1897; vistades sedan i Buffalo, N. Y., sysselsatt med språkstudier och litterärt arbete.

Biografi

B., vilken som student antog det namn, varunder han sedermera gjort sig känd, var utrustad med en mindre vanlig lätthet att lära främmande språk. Redan i skolan började han jämte de i läroverkets kurs inbegripna språken studera italienska och spanska samt offentliggjorde på våren 1883 tolkningar av tysk poesi i Allehanda för folket i Örebro. Under sina kortvariga studier i Lund läste han företrädesvis engelska för professor Hjalmar Edgren. Efter avslutade läkarstudier i Amerika ägnade han sig vid sidan av sin praktik i Eureka med iver åt översättningsarbete. Han lämnade till flera svensk- och engelskspråkiga tidningar tolkningar av företrädesvis lyrisk poesi från ett tjugutal språk, utom svenska och engelska bl. a. arabiska, japanska, persiska och sanskrit. Det var hans avsikt att utgiva en antologi av lyriska dikter från ett trettital språk i svensk och engelsk översättning, men denna plan — liksom även B:s läkarverksamhet — omintetgjordes av en svår sjukdom. En samling av hans översättningar torde dock framdeles komma att tryckas. — Redan före sin sjukdom hade B. mer och mer isolerat sig från sina landsmän. I Eureka, som nästan uteslutande är befolkat av ryssar, fann han sina patienter bland dessa, och sedan han nedlagt sin praktik, vistades han merendels bland immigranter från sydöstra Europa för att göra sig förtrogen med deras språk.

Författare

G. N. Swan.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta skrifter: se texten.

Källor och litteratur

Källor: Brev av B. till studentkamrater och andra; C. F. Peterson, Sverige i Amerika (Chicago 1898); E, Skarstedt, Våra pennfäktare (San Francisco 1897).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Albin Persson Bernays, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18707, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. N. Swan.), hämtad 2020-11-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18707
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Albin Persson Bernays, urn:sbl:18707, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. N. Swan.), hämtad 2020-11-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se