C Axel Anrep

Född:1835-12-09 – Knista församling, Örebro län
Död:1897-05-10 – Stockholms stad, Stockholms län

Författare


Band 02 (1920), sida 59.

Meriter

2. Carl Axel Anrep, den föregåendes broder, f. 9 dec. 1835 i Knista, Örebro län, d 10 maj 1897 i Stockholm. Student vid Uppsala universitet 30 maj 1855; undergick kameralexamen 31 maj 1858. E. o. kammarskrivare i krigskollegium 27 aug. och i fångvårdsstyrelsen 12 nov. s. å.; e. o. kontorsskrivare i rikets ständers bank 28 apr. 1859; e. o. kammarskrivare 21 nov. s. å.; kammarskrivare 31 okt. 1860, revisor 23 dec. 1869, allt i telegrafstyrelsen. RVO 1890.

Gift 6 dec. 1890 med Hanna Elfrida Ringdahl, f. 30 apr. 1867, dotter till disponenten Elias Herman Ringdahl.

Biografi

A:s namn är uteslutande knutet till »Nerkingarne, bilder ur folklifvet i tre akter, med sång», en av de bästa efterföljarna till Dahlgrens »Vermländingarne». När stycket första gången uppfördes, 16 dec. 1871 på Södra teatern i Stockholm, mottogs det välvilligt av kritiken och entusiastiskt av publiken, och det har sedan gång på gång upptagits på scenen.

Författare

Sverker Ek.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Nerkingarne. Bilder ur folklifvet, i tre akter, med sång. Musiken dels komponerad, dels arrangerad af C. C. R. Littmarck. Örebro 1872. 94 s. 4:euppl. Sthm 1916. 64 s. (Sv. teatern, 224.)

Källor och litteratur

Källor: Svenskt porträttgalleri, 15 (1900); Söndags-Nisse 1871.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C Axel Anrep, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18731, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sverker Ek.), hämtad 2023-09-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18731
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C Axel Anrep, urn:sbl:18731, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sverker Ek.), hämtad 2023-09-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se