Nils O G Arehn

Född:1877-12-30 – Sundsvalls Gustav Adolfs församling, Västernorrlands län
Död:1928 – Stockholms stad, Stockholms län

Skådespelare


Band 02 (1920), sida 125.

Meriter

Arehn, Nils Oscar Gerhard, f. 30 dec. 1877 i Sundsvall. Föräldrar: trafikinspektören Anders Oskar Leonard Arehn och Gurli Katarina Gustava Hjortsberg, sondotter till Lars Hjortsberg. Studerade vid Sundsvalls högre, och vid Jakobs lägre allmänna läroverk ht. 1887–vt. 1892; åtnjöt undervisning vid militärinstitutet och vid Philp och Hellgrens repetitionskurs till studentexamen; studerade för fru H. Winterhielm 1898–1900. Engagerad vid dramatiska teatern 1900–06, vid svenska teatern 1906–14, vid Ranfts landsortsturné 1916–17 och vid Lorensbergsteatern i Göteborg från. 1917.

Gift 16 juni 1902 med skådespelerskan Jenny Anna Maria Ljunggren, f. 20 sept. 1878, dotter till gaskontrollören Gustav Adolf Ljunggren.

Biografi

Sedan A. 14 sept. 1900 debuterat som Nils Sture i Adolf Pauls skådespel »Karin Månsdotter», togs han snart i anspråk för en mängd skiftande uppgifter, och hans framgångar växte snabbt. Bland viktigare roller, som han utfört, må antecknas Nero i Fr. Nycanders »Den nye Orestes», Wolcker i Tor Hedbergs »Mikael», Cyrano, Jakob Skomakare i »Jeppe på berget», Tygesen i »Geografi och kärlek», Bourdier i Caillavefs och de Fler's »Kungen», Octavio Piccolomini i »Wallenstein», Antonius i »Julius Caesar» och grenadjären i »Örnungen». A. har fyllt en huvudplats vid de scener, där han varit verksam. Yttre hjälpmedel har hans konst ägt i hans utmärkta maskeringsförmåga och hans kraftiga, sonora stämma. Sina typer, vare sig de tillhöra det historiska galleriet eller äro hämtade ur det moderna livet, har han i allmänhet förlänat en märgfull, av fasthet och bredd präglad karaktäristik. Den manliga och myndiga tonen i A:s konst har gjort sig gällande i den sceniska framställningen av vissa historiska monumentalfigurer, isynnerhet Shakespeares Antonius, med vilken skådespelaren vann sin största seger. Han har även visat sig äga blick för moderna karaktärstyper, som han återgivit med komisk eller satirisk färgläggning.

Författare

O. Rabenius.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils O G Arehn, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18768, Svenskt biografiskt lexikon (art av O. Rabenius.), hämtad 2020-05-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18768
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils O G Arehn, urn:sbl:18768, Svenskt biografiskt lexikon (art av O. Rabenius.), hämtad 2020-05-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se