Arfwidsson, släktBand 02 (1920), sida 170.

Biografi

Arfwidsson, släkt, härstammande från handlanden och rådmannen i Marstrand Torkel Arfwidsson (f. 1681, d 1737), vilken en obestyrkt och knappast sannolik släkttradition gjort till en ättling av den längesedan utslocknade adliga ätten Sahlefelt. Torkel Arfwidsson var far till kommerserådet Kristian A. (se nedan 1), vars son bergsrådet Niklas A. (f. 1747, d 1813 i Karlstad; se nedan under 1) blev far till protokollssekreteraren Nils A. (se nedan 2).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: L. M. V. Örnberg, Sv. ättartal för år 1892.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Arfwidsson, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18792, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18792
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Arfwidsson, släkt, urn:sbl:18792, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se