Arnbjörn

Död:levde på 1200

Skulptör


Band 02 (1920), sida 219.

Meriter

Biografi

Arnbjörn (Arinbiorn), senare hälften av 1200-talet, är en av de få svenska medeltidskonstnärer, vilka genom signering av något arbete meddelat sitt namn till eftervärlden. På en dopfunt från Burseryd, Västbo härad, Småland, nu i statens historiska museum, står i runor följande inskrift: »Arinbiorn görthe mik vitkunder prester skref mik ok här skal um stund stanta», det är »Arnbjörn gjorde mig, Vidkunn präst skrev mig, och här skall (jag) länge stånda». Funten är ett allmogeartat, arkaiserande, men samtidigt storartat komponerat, enastående arbete. Den är det enda dokument, vi äga om A:s liv. Han synes, av sitt arbetes former att döma, ha varit en senfödd lärjunge till en ursprungligen från Gottland utgången stenskulptörskola, som omkr. år 1200 och in på 1200-talet verkat i trakten söder om Vättern, där de s. k. »fabeldjursfuntarna» vittna om skolans existens; hans verksamhet tillhör troligen senare hälften av 1200-talet.

Författare

J. Roosval.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: J. Roosval, Dopfuntar i statens historiska museum (1917).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Arnbjörn, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18811, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. Roosval.), hämtad 2020-06-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18811
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Arnbjörn, urn:sbl:18811, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. Roosval.), hämtad 2020-06-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se