Arnell, släktBand 02 (1920), sida 235.

Biografi

Arnell, släkt, härstammande från rådmannen och handlanden i Hudiksvall Lars Jonsson, f. 1598 i Arnö by i Rogsta, d 1669 i Narva. Dennes son superintendenten Jonas A. (se nedan 1) blev far till kyrkoherden Lars A. (se nedan 2) samt till den betrodde kanslitjänstemannen Karl A. (f. 1690, d 1767), vilken 19 sept. 1743 adlades jämte sin yngre broder auditören Jonas A. (f. 1701, d ogift 1778) samt avancerade till statssekreterare i inrikes expeditionen 1755 och till president i bergskollegiet 1759. Hans son Axel A. (f. 1721, d 1777) gjorde likaledes sin karriär i kansliet, där han 1762 utnämndes till kansliråd. Han hörde till de »politiska statister», som efter mössornas seger 1772 fingo utfylla rådet, då de egentliga ledarna vägrade att inträda däri; omedelbart efter revolutionen s. å. erhöll han avsked från riksrådsbefattningen och hugnades 1774 med riksrådspension. Axel A. efterlämnade ej söner, men släkten fortplantades genom kyrkoherden Lars A:s söner, vilka 12 okt. 1756 adlades och adopterades på farbrodern Karl A:s adelskap; den äldste av dessa, majoren Lars A. (f. 1731, d 1790), blev far till statssekreteraren Lars A. (se nedan 3).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Arnell, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18814, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-06-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18814
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Arnell, släkt, urn:sbl:18814, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-06-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se