Sigrid Arnoldson-Fischof

Född:1861-03-20 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län
Död:1943-02-07 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län

Operasångare


Band 02 (1920), sida 255.

Meriter

2. Sigrid Arnoldson - Fischof, den föregåendes dotter, f. 20 mars 1861 i Stockholm, d 7 febr 1943 i där, Hedv El[1]. Utbildades i sång av fadern och Fritz Arlberg samt fortsatte, efter ett första konsertuppträdande i Sverige och Norge 1882–83, sina studier i Berlin för Desirée Artot. K. sachsisk kammarsångerska 1909; K. svensk hovsångerska 1911.

Gift 15 juli 1888 med sin impressario Alfred Fischof från Wien.

Biografi

Efter att redan vid sitt första framträdande på en konsert i Dalarö 1882 och sedan alltjämt, då hön under utbildningsåren lät höra sig offentligt, ha mottagits med stort bifall, företog S. A. 1885 tillsammans med sin sånglärarinna Desirée Artôt och hennes man Mariano Padilla y Ramos en konsertresa till Österrike, där hon även debuterade som Rosina i »Barberaren i Sevilla» på operan i Prag. Då hon därpå på hösten s. å. åter uppträdde i Stockholm, skördade hon ett oförbehållsamt erkännande. Sedan hon följande år slagit igenom som dramatisk sångerska i Petersburg, uppträdde hon som Mignon på Opera comique i Paris i maj 1887, sjöng 20 juni på Drury-lane-teatern och var i september åter i Stockholm. Prisad som en av samtidens främsta sångerskor har hon firat upprepade triumfer i kontinentens alla större musikcentra och särskilt i Moskva vunnit starkt bifall; från dec. 1887 till jan. 1888 uppträdde hon på Théâtre lyrique i Paris, sjöng därpå på Argentinateatern i Rom vid en galaföreställning för Oskar II, gästspelade på Covent-garden i London, uppträdde åter i Paris vintern 1891—92 och företog 1893—94 med glänsande framgång en turné till Amerika. Efter att år 1892 ha uppträtt i Stockholm och Köpenhamn, gästspelade hon åter vid Stockholmsoperan hösten 1897 (Mignon, Violetta Valery i »Den vilseförda», Rosina och Lakmé), 1902 (Margareta i »Faust», Julia i »Romeo och Julia», Rosina och Carmen) och 1905 samt konserterade år 1911 i Sverige. Bland hennes i utlandet återgivna roller må nämnas Charlotte (Jules Massenets »Werther»), Ophelia (A. Thomas' »Hamlet»), Amina (Sömngångerskan), Zerlina, Cherubin (Figaros bröllop), Nedda (Pajazzo), Micaëla, Dinorah, Manon. S. A.-F:s fält är belcantosången och koloraturen. Hennes sångsätt präglas av lätt tonangivning, renhet i intonation, mönstergill andningsteknik och egalisering av stämmans register. Särskilt berömmes hennes drill (även kedjedrill) och hennes perfekta legato. Såsom dramatisk artist åtnjuter hon stort anseende, särskilt i roller, som tillåta utvecklandet av skälmskt behag och graciöst spel, exempelvis Rosina.

Författare

P. Vretblad.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: T. Norlind, Allm. musiklexikon (1916). Vikingen 27 aug. 1887.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödssdatum tillagt

2019-05-02

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sigrid Arnoldson-Fischof, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18828, Svenskt biografiskt lexikon (art av P. Vretblad.), hämtad 2024-07-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18828
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sigrid Arnoldson-Fischof, urn:sbl:18828, Svenskt biografiskt lexikon (art av P. Vretblad.), hämtad 2024-07-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se