Ask, släktBand 02 (1920), sida 352.

Biografi

Ask, en enligt uppgift, från Tyskland härstammande släkt, vars förste kände medlem var tobaksspinnaren Petter A. i Marstrand, far till fabrikanten och handlanden därstädes Olof A. (f. 1749, d 1801). Dennes son, inspektören på Skarhults gård Johan A. (f. 1785, d 1855) blev far till professor Karl Jakob A. (se nedan 1). Söner till denne voro professorn John A. (se nedan 2) och docenten i oftalmiatrik vid Lunds universitet, regementsläkaren vid K. södra skånska infanteriregementet Fritz Gustaf A. (f. 1876, d. 1934), vilken utövat en ganska omfattande vetenskaplig skriftställarverksamhet.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Lunds univ. matrikel 1913; C. Sjöström, Skånska nationen 1833 -1889 (1904).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ask, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18871, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18871
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ask, släkt, urn:sbl:18871, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se