Asmund

Död:levde på 1100

Smed


Band 02 (1920), sida 379.

Meriter

Biografi

Asmund, smed, verksam troligen i slutet av 1100-talet. Med hans namn äro kyrkdörrar i Väversunda (Östergötland), Ströja (Visingsö) och Värsås (Västergötland) signerade. Hans över dörrens trävirke utbredda järnbeslag äro delvis formade till figurer men till större delen som ornament: ringar, öglor, band m. m. Han är en framstående konstnär på detta område, där Sverige över huvud taget har så goda arbeten, men överträffas dock av en något tidigare verksam konstsmed, den till namnet okände mästaren till Rogslösadörren (Östergötland).

Författare

J. ROOSVAL.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: H. Hildebrand, Sveriges medeltid, 3 (1898—1903), s. 391—392; A. L. Romdahl, Gammal konst (1916). s. 72.


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Asmund, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18879, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. ROOSVAL.), hämtad 2019-01-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18879
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Asmund, urn:sbl:18879, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. ROOSVAL.), hämtad 2019-01-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se