Aspelin, släktBand 02 (1920), sida 389.

Biografi

Aspelin, småländsk prästsläkt, härstammande från bondsonen från Vrigstad, kyrkoherden i Fryele Jonas Petri Aspelinus (f. 1663, d 1729), vilken efterlämnade tvenne söner, komministern i Älmeboda Samuel A. (f. 1716, d 1773) samt prosten och kyrkoherden i Långasjö och Ljuder Elias A. (f. 1721, d 1795), far till nedannämnde (titulär) professor David Johan A. Sonsons sonson till Samuel A. är konstnären Karl Johan Vilhelm Louis A. (f. 1857, d. 1932), vilken har framträtt såväl med genre- och landskapsbilder samt porträtt i olja och pastell som med teckningar, däribland illustrationer till tryckta arbeten; ursprungligen utbildad till historiemålare, anslöt han sig väl till 1880-talets opponentrörelse men har stått mera vid sidan av den allmänna konstutvecklingen.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: G. Indebetou, Slägterna Aspelin från Småland (1904).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Aspelin, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18887, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-11-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18887
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Aspelin, släkt, urn:sbl:18887, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-11-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se