L Valborg Aulin

Född:1860-01-09 – Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län
Död:1928-03-13 – Örebro Nikolai församling, Örebro län

Pianist, Musiklärare, Tonsättare


Band 02 (1920), sida 445.

Meriter

2. Laura Valborg Aulin, den föregåendes dotter, f. 9 jan. 1860 i Gävle. Erhöll från sex års ålder undervisning i pianospelning, först av en moster och 1874–76 av J. A. Hägg, samt, på grund av sina första kompositionsförsök, 1873–76 undervisning i komposition av dv. inspektören för musikaliska akademins konservatorium A. Rubenson; elev vid konservatoriet ht. 1877–vt. 1882 och studerade där pianospelning för H. Thegerström, komposition för H. Behrens och S. A. Lagergren samt instrumentation för A. Rubenson och L. Norman; studerade med Jenny Linds stipendium i utlandet 1885–87, bl. a. i Köpenhamn instrumentation för N. Gade samt i Paris komposition för B. Godard och pianospelning för en elev av Th. Ritter, fru E. Bourgain; besökte jämväl J. E. F. Massenet och E. Guiraud och studerade även någon tid i Berlin. Lärarinna i pianospelning och harmonilära i Stockholm 1882–85 samt ånyo 1887; medverkade tillika vid kammarmusikkonserter samt gav egna kornpositionsaftnar; överflyttade 1903 till Örebro, där hon alltjämt är verksam som pianist och musiklärarinna.

Biografi

V. A. rönte under sin studietid särskild uppmuntran av tonsättaren Ludvig Norman, som med intresse följde hennes kompositoriska utveckling. Hennes nordiskt romantiska tondiktning uppvisar också en viss frändskap med Normans blida musa utan att dock förneka sitt ursprung från en tid, som även frambragt en Sjögrens koloristiskt rikare alstring. En grundlig skolning har förlänat hennes alstring formens säkerhet och klarhet, förfinad kvinnlig smak i förening med fransk påverkan har givit den dess älskvärda behag och elegiskt veka prägel, vari en frisk skälmskhet dock ej saknas.

Författare

OLALLO MORALES.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Kompositioner i handskrift: »Herr Olof.» Ballad för kör, tenorsolo och orkester. (Op. 3, komp. 1880.) – Pianosonat F-moll. (Op. 14, komp. 1885.) — Orkestersuite. (Op. 15, komp. 1886.) — Stråkkvartett F-moll. (Op. 17, komp. 1889, uppförd av Aulinkvartetten 1890.) — Julsång för 8-stämmig kör med orgel. (Op. 23.) — »Procul este.» Lyrisk dikt till text af C. D. af Wirsén för sopran, kör och orkester. (Op. 29, komp. 1886, uppförd av Filharmon. sällskapet 1898.) — Fantasistycken för piano. (Op. 30, komp. 1898.) »Veni Sancti Spirits.» Hymn för blandad kör med piano. (Op. 31, komp. 1898, uppförd i Stockholm 1901.) — Därjämte utan opustal: Romanser till text ur Heines »Buch der Lieder.», komp. 1883.) — Sång till text af K. A. Melin: »Var det en dröm?» — Ur »Två stycken i dansform»: Menuett. — Tre damkörer med piano. (Barcarol. Klagar rosen klagar kaprifol? När rosorna blomma.) [Prisbel. och uppförda vid utställn. för kvinnlig industri i Köpenhamn 1895.] — Ballad och Novelletta för violin och piano.

Tryckta arbeten

Kompositioner i tryck: 5 tondikter för pianoforte. Sthm [1882]. (Op. 7 N:o 1.) — Mazurka för pianoforte. Sthm [1887]. (Op. 7 N:o 2.) — Romanza för piano. Sthm [1884]. (Op. 8 N:o 1.) — Valse för piano. Sthm [1884] . ( Op . 8 N:o 2 . ) — Elegie för piano. Sthm [1884] . (Op .8 N:o 3.) [Även i transkription för violin och piano av Tor Aulin.] — Polonaise. Sthm [1884]. (Op. 8 N:o 4.) — Scherzo för piano. Sthm [1884]. (Op. 8 N:o 5.) — Caprice för piano. Sthm [1884]. (Op. 8 N:o 6.) — Fantasi för piano. Sthm [1884]. (Op. 8 N:o 7.) — »Vid Rånö ström)» Dikt af K. A. Melin, komp. för en röst vid piano. Sthm [1890]. (Op. 18.) — Därjämte utan opustal: »Det finns en gosse och han är min.» (Sånger från skilda länder. Sthm 1884.) — Caprice, Sthm 1884. – Qvartett för 2 violiner, viola och violoncello. Sthm 1888. [Kemp. 1884; prisbel. och utg. av musikal. konstföreningen; uppförd av Aulinkvartetten 1888.] — Carina, Sång vid piano. Sthm [1891]. — Skärgårdsvisa för en röst vid piano. Sthm [1892]. — Albumblad. (Musik för piano af sv. tonsättare. Sthm 1898 . ) — Två a cappellakörer. Köpenhamn 1898. [ Uppförda av nya sångsällskapet i Stockholm 1893.].

Arrangement: Det kommer en dag. En sång i juli. Två sånger af Märta Lagerfelt med musik af C. G. L., arr. för sopran och alt med pianoackompagnement. Sthm 1905. Kompositioner i handskrift: »Herr Olof.» Ballad för kör, tenorsolo och orkester. (Op. 3, komp. 1880.) – Pianosonat F-moll. (Op. 14, komp. 1885.) — Orkestersuite. (Op. 15, komp. 1886.) — Stråkkvartett F-moll. (Op. 17, komp. 1889, uppförd av Aulinkvartetten 1890.) — Julsång för  8-stämmig kör med orgel. (Op. 23.) — »Procul este.» Lyrisk dikt till text af C. D. af Wirsén för sopran, kör och orkester. (Op. 29, komp. 1886, uppförd av Filharmon. sällskapet 1898.) — Fantasistycken för piano. (Op. 30, komp. 1898.) »Veni Sancti Spirits.» Hymn för blandad kör med piano. (Op. 31, komp. 1898, uppförd i Stockholm 1901.) — Därjämte utan opustal: Romanser till text ur Heines »Buch der Lieder.», komp. 1883.) — Sång till text af K. A. Melin: »Var det en dröm?» — Ur »Två stycken i dansform»: Menuett. — Tre damkörer med piano. (Barcarol. Klagar rosen klagar kaprifol? När rosorna blomma.) [Prisbel. och uppförda vid utställn. för kvinnlig industri i Köpenhamn 1895.] — Ballad och Novelletta för violin och piano.

Källor och litteratur


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
L Valborg Aulin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18915, Svenskt biografiskt lexikon (art av OLALLO MORALES.), hämtad 2024-07-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18915
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
L Valborg Aulin, urn:sbl:18915, Svenskt biografiskt lexikon (art av OLALLO MORALES.), hämtad 2024-07-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se