Sven Eriksson Ausenius

Född:1617 – Ås församling (F-län), Jönköpings län
Död:1678-12-15 – Torups församling, Hallands län

Präst


Band 02 (1920), sida 497.

Meriter

Ausenius, Sven Eriksson, f. 1617 i Ås, Småland, av bondesläkt, d 15 dec. 1678 i Torup.

Biografi

Tjugunio år gammal, inskrevs A. vid Uppsala universitet 5 okt. 1646. Dessförinnan synes han hava genomgått skiftande öden och troligtvis under åratal vistats i främmande länder samt därunder förvärvat den språkskicklighet, för vilken han var beryktad och vilken även omtalas å den i tämligen legendariska ordalag avfattade inskriften å hans gravsten i Torups kyrka. Tillsammans med sin landsman och blivande svåger Arvid Petri Rosbeckius (d 1663 som skolrektor i Jönköping) skrev A. på grekiska gratulationsverser till professor Zak. Humerus, då denne 1649 övertog rektoratet vid Uppsala universitet, samt, då Humerus följande år avled, ett griftkväde över honom på samma språk. A. disputerade 16 okt. 1652 (Prudentia politica, pres. O. Unonius) och i juni 1653 (Ad locum Curtii 1. 4. c. 14, qua conversiones & eversiones rerumpubl., discursus politicus, pres. H. Ausius), varpå han sedermera promoverades till magister. Efter sin andra disputation reste han i utlandet under tre år och sammanträffade bl. a. i Rom med pfalzgreven Adolf Johan. Det på gravskriften förekommande uttrycket »spreta dignitate cardinalis, oblata Romse» synes åsyfta, att han under sin vistelse i Rom varit i beröring med drottning Kristina och avböjt ett framställt förslag att övergå till katolicismen. Prästvigd 1656, tog han anställning som predikant hos riksrådet Ture Sparre samt förordnades därpå, troligen 1659, till græcæ linguæ lector vid Växjö gymnasium och bevistade 1660 riksdagen i Stockholm. Den 25 juli 1665 blev han kyrkoherde i Torup i Halland och 1668 prost över Halmstads kontrakt. Enligt gravskriften erhöll han sitt kontrakts röster vid ett biskopsval, ovisst när, troligast 1671. Samma källas uppgift om A:s' trohet mot konung Karl XI åsyftar den kunskapartjänst, som han gjorde under danska kriget före slaget vid Fyllebro 1676. — A. var gift med Ingrid Rubenia, f. 1647, d 22 nov. 1722, dotter till kyrkoherden i Vittaryd Nils Rubenius. Hans dotter Margareta Birgitta, gift med kyrkoherden J. Dahlin i Vinberg, blev moder till skalden Olof von Dalin.

Författare

A. NELSON.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Skrivelser till pfalzgreven Adolf Johan 1655 från Rom och 1663, Stegeborgsarkivet, RA; gravinskriften i Torups kyrka, tr; hos S. P Bexell, Götheborgs stifts historia och herdaminne, 2 (1835); E. M. Fant Historiola litteraturae grascas in Svecia, 1 (1775—78), s. 22; N. J. V. Scheutz Biogr. anteckningar om lektorer vid Wexiö läroverk, 1 (1878); C. W. Skar stedt, Göteborgs stifts herdaminne (1885); P. G. Vistrand, Smålands nation i Uppsala, 1 (1894).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sven Eriksson Ausenius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18942, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. NELSON.), hämtad 2020-02-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18942
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sven Eriksson Ausenius, urn:sbl:18942, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. NELSON.), hämtad 2020-02-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se