Johan Christian Bahr, von

Född:1682-04-15 – Tyskland (i Stralsund)
Död:1745-11-06

Kansliråd


Band 02 (1920), sida 607.

Meriter

Johan Christian von Bahr, f. 15 apr. 1682, d 6 nov. 1745. Son till stadsmajoren i Stralsund Henrik von Bahr. E. o. kanslist i tyska expeditionen 1711; notarie i kommissionen till Skaraborgs, Älvsborgs samt Göteborgs och Bohus län under G. Cronhielms ledning 1711–12 samt i kommissionen i Karlskrona 1713; kanslist i tyska expeditionen 15 okt. 1714; tjänstgjorde i fältkansliet 1715–18; notarie i kommissionen över Görtz 5 jan. 1719; presidentsekreterare 6 juni s. å.; sekreterare i kommissionen över upphandlingsdeputationen 9 juni s. å.; sekreterare i kanslikollegium 11 mars 1724; kansliråd 10 okt. 1737; medlem av sundhetskommissionen 1739–41; erhöll avsked från kanslirådsbefattningen 13 aug. 1741.

Gift 28 dec. 1721 med Eleonora Radhe, adl. Gripenstedt, f. 1704, d 1760, dotter till handelsmannen Jakob Radhe i Göteborg och styvdotter till överinspektören Hieronymus Berger, adlad Gripenstedt.

Biografi

B. meriterade sig hos de maktägande i kommissionen över Görtz och belönades med ett K. brev av 4 nov. 1719, som gav honom rätt att utfå innestående lön för åren 1716 och 1717 samt betalning för löningssedlar. Hos Arvid Horn vann han så stort förtroende, att han redan 1720 användes till att dechiffrera de hemligaste depescherna. 1723 satt han i sekreta utskottet. Vid riksdagarna räknades han självfallet bland Horns anhängare. I likhet med flera av de mera betydande mössorna trädde B. i nära förbindelser med den ryske ministern i Stockholm och tillhörde dem, som läto sig lockas att överskrida det tillåtligas gräns. Han åtnjöt från Ryssland en årlig pension på 1,000 plåtar, vilken med all sannolikhet börjat utgå före utbrottet av 1741 års krig och i varje, fall genom sin storlek synes vittna om de sålunda belönade tjänsternas betydelse. Sedan presidentsekreteraren Johan Gyllenstierna 1741 häktats för förräderi, blevo hans bekännelser svårt besvärande för B., och då dennes förbindelser även på annat sätt röjdes, fann han sig tvungen att begära avsked. Ehuru han gjorde allt för att framställa sitt umgänge med ryske ministern i en oskyldig dager, beviljade sekreta utskottet hans ansökan endast med det tillägg, att han vore »alldeles ur K. M:ts och rikets tjänst», varigenom han betogs möjligheten att erhålla någon annan befattning. Vid den följande riksdagen försökte han förgäves att återvinna sitt ämbete.

Författare

Erik Naumann.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

— Bland brev från B. märkes en större serie skrivelser till svenska sändebudet i Paris N. P. von Gedda i Uppsala versitetsbibliotek (sign. F. 326—329).

Källor och litteratur

Källor: Registr. (fullm.), egenhändig meritförteckn., dat. 12 okt. 1734 (bland kanslitjänstemännens meritförteckn.), biographica samt brev från B. till J. F. Preis, allt i RA; J. R. Danielsson, Die nordische Frage in den Jahren 1746—1751 (1888); C. G. Malmström, Sveriges polit. historia, 2, 3 (1895, 97).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Christian Bahr, von, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19014, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2023-09-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:19014
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Christian Bahr, von, urn:sbl:19014, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2023-09-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se