Ravn Barnekow

Död:omkring 1379

Hövitsman


Band 02 (1920), sida 756.

Meriter

Biografi

Ravn Barnekow, svensk hövitsman under senare hälften av 1300-talet, medföljde Albrekt av Mecklenburg till Sverige såsom en av dennes och hans faders, hertig Albrekts, mest betrodda män. Under åren 1365–75 innehade han å hertig Albrekts vägnar Nyköpings slottslän såsom pant och tidvis även andra delar av Sverige. Hans förvaltning av dessa svenska områden är av särskild betydelse, enär de däröver förda räkenskaperna delvis blivit bevarade (i arkivet i Schwerin) och lämna upplysningar av enastående värde för Sveriges inre historia vid denna tid. B. deltog å Albrekts sida med kraft och framgång i striderna mot Magnus och Håkan samt konung Valdemar av Danmark. Han var en av huvudbefälhavarna i slaget vid Gataskogen 1365 och sändes år 1366 jämte Bo Jonsson att såsom konung Albrekts ombud underhandla med konungarna Valdemar och Håkan. Då landsfredsstadgan 1375 skulle högtidligen utfärdas, var B. bland dem, som beseglade densamma. Kort efteråt torde han ha lämnat Sverige och återvänt till Mecklenburg, där han under de följande åren träffas vid hertig Albrekts sida. Han avled sannolikt ungefär samtidigt med denne, omkring år 1379.

Författare

S. TUNBERG.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Bidrag till Skandinaviens historia, utg. af C. G. Styffe, 1 (1859); Mecklenburgisches Urkundenbuch, 8—19 (1873—99); A. Barnekow, Anteckningar om släkten Barnekow (1908); C. M. Stenbock, Om ätten Barne- kows namn och ursprung (Personhist. tidskr., 1908).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ravn Barnekow, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19079, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. TUNBERG.), hämtad 2020-04-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:19079
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ravn Barnekow, urn:sbl:19079, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. TUNBERG.), hämtad 2020-04-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se