Lars Herman Beck

Född:1859-11-20 – Bälinge församling (P-län), Älvsborgs län
Död:0

Präst


Band 02 (1920), sida 791.

Meriter

Beck, Lars Herman, f. i Bälinge, Skara stift, 20 nov. 1859. Föräldrar: hemmansägaren Johannes Olofsson Beck och Maja Stina Pettersdotter. Ankom med föräldrar och syskon till Amerika 10 maj 1869; genomgick den amerikanska folkskolan; studerade vid Gustavus Adolphus college i S:t Peter, Minn., 1878–81 samt därefter vid Augustana college i Rock Island, Ill., varest han avlade mogenhetsexamen 1885, och vid Augustana teologiska seminarium 1885–87; prästvigd i Chicago 26 juni 1887; idkade studier vid Yale university 1889–92; fil. doktor därstädes våren 1892; teol. doktor 1911. Pastor vid svensk-luterska församlingen Lowell, Mass., 1887–89; rektor vid Upsala college i Kenilworth, N. J., 1893–1910; pastor vid svensk-luterska församlingen i Kane, Pa., 1910; har tillika vid sidan av andra offentliga uppdrag flera år varit ordförande inom New-Jersey-kontraktet, president för New-York-konferensen av Augustanasynoden, ledamot av styrelsen för de allmänna skolorna i Kane samt ombud vid flera kyrkomöten.

Gift 10 aug. 1892 med inspektören Torborg Charlotta Söderberg, f. 17 juni 1873, dotter till Anton V. Söderberg.

Biografi

Ehuru B. erhållit nästan hela sin uppfostran i främmande land, är han likväl starkt intresserad av den svenska kulturen, och detta ej endast så, att han utnyttjar varje tillfälle att öka sin egen kännedom om sitt hemland och dess historia. Han är en bemärkt talare och föreläsare och söker städse att verka för bibehållandet av svenskt tungomål och att göra den svenska litteraturen känd även bland den yngre svensk-amerikanska generationen. Särskilt som rektor vid Upsala college, vars egentlige grundläggare han är, har han utövat en mångårig betydelsefull verksamhet i den svensk-amerikanska bildningens tjänst, en verksamhet, som ock kan betraktas såsom hans förnämsta livsgärning.

Författare

C. A. Lindvall.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lars Herman Beck, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19102, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. A. Lindvall.), hämtad 2020-02-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:19102
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lars Herman Beck, urn:sbl:19102, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. A. Lindvall.), hämtad 2020-02-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se