Arnold Messenius

Född:1629 troligen – Finland (på Kexholm)
Död:1651-12-22 – Stockholms stad, Stockholms län

Politisk fånge


Band 25 (1985-1987), sida 430.

Meriter

3 Messenius, Arnold, son till M 2 i hans första g, f trol 1629 på Kexholm, Finland, d 22 dec 1651 i Sthlm (M eller M 2 begr omkr 13 febr 1652 där, Maria), 22 år gammal. Kammarpage hos pfalzgreven Karl Gustav 47, hos dennes bror Adolf Johan 49, av Svea hovrätt dömd till döden för högförräderi 20 dec 51. – Ogift.

Biografi

M tjänstgjorde som kammarpage, först hos Karl Gustav och sedan hos Adolf Johan. Avsikten var att han skulle studera krigskonst på kontinenten på ett stipendium bekostat av Karl Gustav.

Genom den upphettade politiska atmosfären efter 1651 års riksdag, vid vilken fadern spelat en biroll som medhjälpare åt oppositionen mot rådsaristokratin, kom den omogne M på den olyckliga idén att i en anonym pamflett i versform, som inte bevarats åt eftervärlden, varna Karl Gustav för en sammansvärjning mellan rikskanslern Axel Oxenstierna, fältherren Jakob De la Gardie och dennes son Magnus Gabriel De la Gardie, syftande till att utesluta det pfalziska huset från tronföljden.

Skriften innehöll också ett gravt angrepp på drottning Kristina för hennes gynnande av aristokratin. Riksrådet Bengt Skytte lovordades däremot. Pfalzgreven uppmanades i skriften att tillgripa makten genom en militärkupp och med våld genomdriva en kraftig reduktion. Karl Gustav, som anade skriftens ursprung, vidarebefordrade den till drottningen, samtidigt som han skickade en varning till M:s far. Klara spår band M till pamfletten.

M häktades omgående och erkände att han drivits till åtgärden av rädsla för den fara han ansåg hota fäderneslandet. I den i forcerad takt genomdrivna rättegången indrogs också fadern, som fällde tillräckligt många oförsiktiga och högförrädiska yttranden för att bli dömd som delaktig i skriften. Den "Messeniska sammansvärjningen", som skakade särskilt Bengt Skyttes ställning, torde dock inte ha existerat i verkligheten. M dömdes till döden den 20 dec 1651 och avrättades genom halshuggning två dagar senare.

Författare

Kari TarkiainenSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Hist saml:ar, ed C Adlersparre, 1–2 (1793–95); V Söderberg, Historieskrifvaren Arnold Johan M (1902), o där anf källor o litt.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Arnold Messenius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19144, Svenskt biografiskt lexikon (art av Kari Tarkiainen), hämtad 2021-05-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:19144
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Arnold Messenius, urn:sbl:19144, Svenskt biografiskt lexikon (art av Kari Tarkiainen), hämtad 2021-05-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se