Petter (Peter) Stenberg

Född:1821-11-09 – Svartrå församling, Hallands län
Död:1913-03-14 – Varvs församling (R-län), Skaraborgs län

Förfalskare


Band 33 (2007-2011), sida 236.

Meriter

Stenberg, Petter (Peter), f 9 nov 1821 i Svartrå, Hall, d 14 mars 1913 i Varv, Skarab.[1] Föräldrar: kronobåtsmannen sedermera hemmansägaren Carl Svensson S o Stina Cajsa Hernlöf. Mynt-, sedel-, växel- o reversförfalskare, dömd första gången 21 sept 39, i kronohäkte o fängelse 39-45, 50-52, 53-56, 60-71, 78-79, 80, 83, 89-93.

G 2 maj 1847 i Köinge, Hall, m Johanna Catharina Drantz, f 16 nov 1818 i Okome, Hall, d 16 okt 1900 i Varv, Västra Götalands län, dtr till komministern Paul Frans D o Anna Magdalena Hausknecht.

Biografi

S är sannolikt Sveriges genom tiderna främste förfalskare av värdepapper, främst banksedlar, och en mycket skicklig gravör. Han dömdes 1839, blott 18 år gammal, till cellfängelse och straffarbete för myntförfalskning, bedriven tillsammans med främst fadern. Som intern i Malmö centralfängelse 1842-45 bedrev han förfalsk- ning av "penninge valuter", ett inom fängelset använt betalningsmedel, och senare även av riksbankssedlar, men ställdes aldrig inför domstol. Frigiven förfalskade S i hemmet vid Axtorna i Köinge privatbankssedlar, som vid denna tid började utges. Både han och hustrun häktades och S dömdes 1852 av häradsrätten till ett treårigt fästningsstraff, vilket fastställdes av K M:t följande år. Efter frigivning 1856 bosatte sig S i Malmö där han under de följande åren bedrev förfalskning av danska Nationalbankens sedlar. Han greps i maj 1860 och dömdes till tio års straffarbete, maximistraffet för förfalskning av sedlar enligt en kort dessförinnan utfärdad förordning. Straffet avtjänade han i Malmö och Karlskrona. Även under denna fängelsevistelse begick S liknande brott inom fängelset, varför han inte frigavs förrän i sept 1871.

S:s verksamhet närmast efter frigivningen går ej att klarlägga, men enligt uppgift skall han och en kumpan ha förfalskat rubelsedlar i S:t Petersburg. 1878 kom han åter i klammeri med den sv rättvisan och häktades i Jönköping för delaktighet i förfalskning av en postremissväxel. Även 1880 ägnade han sig av allt att döma åt växelförfalskning men släpptes i brist på bevis. S fortsatte sin verksamhet i Sthlm där han förfalsknade postremissväxlar och reverser, utprånglade av medbrottslingar. Häktad hösten 1889 blev han efter överklagande dömd av Svea hovrätt till tre års straffarbete. Efter frigivningen 1893 bodde han mestadels i Sthlm, där han 1897 var häktad för häleri men släpptes.

Karakteristiskt för S var att han med ett undantag alltid nekade till de anklagelser som riktades mot honom och att han därför dömdes mot sitt nekande. Vid ett förhör inför "Criminal- og Politieretten" i Khvn 1860 ska han dock ha gjort medgivanden men påstod senare att han torterats. I S:s hemtrakter var man ganska överseende med hans verksamhet, i synnerhet som många drog nytta av den och senare dömdes som medbrottslingar. Man visste också att han var helt främmande för annan kriminalitet.

S skildras som småväxt och prydlig, ytterst ordentlig och med tiden en skicklig författare av inlagor, inte minst överklaganden och stämningar. Hans handstil är lättläst och nitid. Av allt att döma var hans återfall i "yrket" omfattande och i en skala som numera är svår att fastställa. Det krävdes tung bevisning för att fälla S.

Redan under sin livstid var S beryktad, något som gällt skickliga förfalskare både före och efter hans tid. En del förfalskningar på museer som tillskrivits honom har han dock knappast utfört; de är alltför oskickligt gjorda. Denna typ av brott var dessutom mycket vanlig så länge banksedlar framställdes i boktryck. När man gick över till koppartryck och färgat papper var det bara riktigt skickliga förfalskare som kunde bedriva en sådan verksamhet. En av dem var S. Med säkerhet kan man konstatera, att han aldrig blev förmögen på sin hantering, trots alla rykten om motsatsen. S är skildrad av många som fascinerats av hans livsöde, tidigast 1872. Hans utseende är känt genom två polisfotografier (1861, slätrakad, och ca 1890, med skägg). Av sitt minst 85-åriga liv tillbringade S bortåt 30 år i häkten och fängelser.

Författare

Lars O LagerqvistSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt. E Nathorst-Böös, Hela världens tjuv: en studie i straffen för mynt- o sedelförfalskn:brotten före ca 1850 (1973); B-E Olsson, P S 1821-1906: halländsk falskmyntare, fånge på Malmö fästn (1999), o där anf källor o litt.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Korrigering av tidigare uppgift (dödsår o -ort länge okänt), 2013-07-12


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Petter (Peter) Stenberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/20062, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars O Lagerqvist), hämtad 2019-01-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:20062
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Petter (Peter) Stenberg, urn:sbl:20062, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars O Lagerqvist), hämtad 2019-01-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se