d'Ailly,Band 09 (1931), sida 787.

Biografi

d'Ailly, släkt, vilken enligt en inom familjen levande tradition skall härstamma från en sedan 1000-talet blomstrande förnäm fransk adelsfamilj d'A. Efter Bartolomeinatten 1572, som uppgives ha kostat trettiotvå medlemmar av denna släkt livet, skola några överlevande ha flytt till Danmark och givit upphov till en i Blekinge bosatt släkt d'A. Sambandet mellan denna och den likanämnda franska adliga ätten är dock icke uppvisat. Till Blekingesläkten hörde översten och sekundchefen för K. M:ts flottas konstruktionskår Jacob Henric d'A. (f. 1789, d. 1858), vilken var fader till överdirektören Johan Christian August d'A. (se nedan) och översten för Jönköpings regemente Hack Oscar Edvard d'A. (f. 1829, d. 1896). Dennes maka Sara Sofia Johanna Georgina d'A., f. Jennings (f. 1835, d. 1922), vilken hösten 1856 blev hovfröken hos änkedrottning Desideria, har förmedlat den muntliga tradition, som ligger till grund for dottersonen Uno Branders skildringar i »Bernadotternas stammoder intime. En gammal hovdams minnen från drottning Desiderias dagar» (1923). En son till överdirektören J. C. A. d'A., Gustaf Adolf Hack d'A. (f. 1855, d. 1927), inträdde 1883 i järnvägsstyrelsen och var 1915—20 byråchef därstädes. Dessutom gjorde han insatser i Stockholms kommunala liv. Han var en intresserad naturvetenskapsman, vilken publicerade studier över afrikanska mollusker och tog initiativ till stiftandet av föreningen Riksmusei vänner 1925. Under sina senaste år ägnade han sitt intresse och sin djupgående sakkännedom åt ordnandet av delar av naturhistoriska riksmuseets konkyliesamlingar, särskilt de afrikanska landsnäckorna. Han har förutom ett antal järnvägstrafikberäkningar publicerat avhandlingen »Contributions à la connaissance des mollusques terrestres et d'eau douce de Kaméroun» (Bihang till VA handl., bd 22, avd. 4:2, 1896). Efter hans död inköptes hans konkyliesamlingar av grosshandlaren Gustav Carlberg och skänktes till riksmuseet. Han blev fader till operasångaren Sven Adolf Hack d'A. (f. 1892).

Författare

G. UngerSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Meddelanden av operasångaren S. d'Ailly och riksheraldikern greve A. Lewenhaupt. — VA Årsbok för år 1928 (1928), s. 209.


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
d'Ailly, , https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/20260, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Unger), hämtad 2019-06-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:20260
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
d'Ailly, , urn:sbl:20260, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Unger), hämtad 2019-06-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se