Pehr Fjellström

Född:enl uppg 1719-08-02
Död:1790-03-24 – Nikolai församling, Stockholms län

Porträttmålare


Band 16 (1964-1966), sida 93.

Meriter

2 Fjellström, Pehr, f enl uppg 2 aug 1719, d 24 mars 1790 i Sthlm (Nik). Föräldrar: kronobefalln: mannen på Gotland Eric F o Catharina Herråker. Elev hos målaren O Arenius i varje fall från 1740, var 1759 för konststudier i Paris, åter elev o kopist hos Arenius, verksam som porträttmålare i Sverige o Finland, kamrerare vid K Operans klädesmagasin 1773—75. G trol Catharina Charlotta von Brobergen, dp 6 maj 1718 i Sthlm (Ty), d 23 febr 1781 där (Nik), dtr av assessorn Peter von Brobergen o Barbara Hönau.

Biografi

F utbildades till målare och kopist hos O Arenius (bd 2, s 137 ff) i Sthlm sedan åtminstone 1740 och var 1755 bosatt där. Enligt ett brev från P G Floding till C G Tessin 1759 studerade F då i Paris för Roslin. Särskilt verksam som konterfejare var han pä 1750- och 60-talen men målade i varje fall även vid 1770-talets början. Hans kända produktion är ej särskilt stor. En rad av hans porträtt finns i Finland.

Det äldsta av F:s kända daterade porträtt är målat 1743. Det föreställer artillerilöjtnanten Peter Schönström (d 1745) och ingår i samlingen på Ericsberg. Äldst av porträtten i Finland är en signerad målning av prosten Gabriel Aspegren (d 1784) i Pedersöre kyrka, »en enkel bröstbild i lugnt och mjukt utförande» (Meinander). I Pyhäjoki kyrka finns en liknande bild av prosten Nicolaus Mathesius (d 1772) och hans maka Brita Kemmer (måln av henne sign 1756). F målade även två porträtt av den bekante Anders Chydenius, ett i Gamlakarleby, ett i Nedervetils kyrka; det förra är från 1766. Sitt förnämsta klientel hade F i militär- och ämbetsmannakretsar i södra Finland. Till F attribueras två osignerade porträtt av tullförvaltaren Carl Caloander och hans andra hustru Anna Margareta Backman, nu i Åbo stads historiska museum (Ringbom). F målade bl a officerare på Sveaborg, t ex kapten A G Munsterhjelm, hans hustru Ester Sophia Nohrström (målat 1769), samt v hä-radsh C E Breitholtz, alla tre i Finlands Nationalmuseum, Helsingfors. F är även representerad på Gripsholm bl a med ett porträtt av C Hårleman. Ett sent porträtt, målat 1772 av slottsstenhuggaren och åldermannen J A Göthes maka Christina Lovisa Blom (skulptören E G Göthes mor) tillhör fil dr fru Ingegerd Hildebrand, f Göthe, Sthlm. — Elev till F var Nils Schillmark.

Författare

Bengt Hildebrand Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: F:s bouppteckn, Nedre borgrättens arkiv, SSA. — A Dahlgren, Antecknar om Sthlms theatrar (1866); M Hirn, Sveaborg genom två sekler (1948), s 53; C* Levertin, Niclas Lafrensen dy (2:a uppl 1910), s 188; K K Meinander, Finländska porträtt under 1700-talet (Tidskr f konstvetenskap 1920); dens, Porträtt i Finland före 1840-talet (1931), s. ; L-I Ringbom, Några Tengströmska familjeporträtt (Åbo-stads hist mus, årsskr 1942—43), s ; SKL 2 (1953), s 203; Statens porträttsaml på Gripsholm, 1 (1951); Vägledn i Nationalmuseets [i Hfors] samhar (1951), s .Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Pehr Fjellström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/34511, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2019-01-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:34511
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Pehr Fjellström, urn:sbl:34511, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2019-01-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se