Poul Ströyer. Sveriges pressarkiv, RA.

Poul Ströyer

Född:1923-07-13
Död:1996-11-19 – Engelbrekts församling, Stockholms län

Författare, Målare, Illustratör


Band 34 (2013-2019), sida 54.

Meriter

Ströyer, Poul, f 13 juli 1923 i Khvn, d 19 nov 1996 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: snickarmästaren Peder Strøyer Pedersen o Olga Esbensen. Elev vid Akad for fri og merkantil Kunst, Khvn, inflyttad till Sverige 46, tecknare i bl a Sthlms-Tidn 51, i DN från 1 jan 57, sv medborgare 11 okt 62. Illustratör, målare o förf.

G 20 aug 1947 i Sthlm, Brännk, m Solveig Margrethe Lauritzen[1], f 17 nov 1928 i Khvn, dtr till Arvid L o Agnes Jensen.

Biografi

Den i hela Norden populäre dansk-svenske skämttecknaren S var skandinavisk redan genom sin släkt. Hans mormorsmor tillhörde en finsk adelsätt, hon gifte sig med en norsk sjökapten och bosatte sig med honom i Norge. Där födde hon en dotter som gifte sig med en norrman. Paret flyttade till Khvn och fick fem barn, av vilka det äldsta blev mor till S, som föddes som dansk medborgare men omsider blev svensk.

S:s far var snickarmästare men hade närt drömmar om att bli skådespelare. Han anslöt sig till ett resande teatersällskap och levde några år som uselt betald amatörskådespelare. När han gift sig och fått barn, måste han dock överge teaterbanan till förmån för snickeriet. S:s konstnärsdrömmar var uppenbarligen ett arv från fadern, som fortfarande under hela hans barndom uppträdde i familjen med monologer och sångtexter. Däremot var fadern emot konstnärsplanerna och ville att S i stället skulle utbilda sig till affärsman.

S började arbeta i en cykel- och järnaffär och läste samtidigt på en handelsskola. Snart tröttnade han dock på den enahanda undervisningen, skolkade från lektionerna och gick direkt till affärsarbetet. Liksom sin far ville S bli scenartist och lyckades en tid som trollkonstnär, men gick däremot bet då han sökte in vid filmen. I stället bejakade han konstnärsdrömmarna och började sexton år gammal på en konstskola i Khvn. Mycket blev det inte av studierna, den tyska ockupationen av Danmark 1940 lade en förlamande hand över huvudstaden. Emellertid anmälde sig S i stället till en kvällskurs på Akademi for fri og merkantil Kunst. Den gav honom föga inspiration, eleverna fick mest rita efter gipsavgjutningar och aldrig efter levande modell, som var S:s dröm; men han fick beröm av lärarna.

S försökte leva på sin konst genom att sälja teckningar till tidningarna. Det blev dock långt mellan tidningsinkomsterna och han fick söka sig andra försörjningskällor. S arbetade bl a som cykelreparatör, fabriksarbetare i olika branscher och badvakt. Han ägnade sig också åt idrott, var en god löpare och blev Köpenhamnsmästare i gång. Dessutom engagerade han sig i motståndsrörelsen mot de tyska ockupanterna.

Efter krigsslutet ökade framtidstron, pressen expanderade och S sålde bra till tidningarna i Khvn. Det var emellertid ont om kläder och 1946 reste han till Sthlm för att köpa ett par nya byxor. Han kom att stanna där resten av livet, med avbrott för talrika resor. I Sthlm hamnade S mitt i den sjudande tidningsvärld som avlöst krigsårens stillastående. Han fick snabbt goda kontakter som Birger Lundberg i Vi, Sigurd Klockare i Skogsindustriarbetaren, Karl Johan Rådström (bd 31) i All världens berättare, Seth Bremberg i Söndagsnisse-Strix, Gunnar Unger och Sten Möllerström i Obs! och inte minst den legendariske Ivar Öhman i Folket i bild (FIB). Under sina år som medarbetare i FIB kom S att illustrera bidrag från ett stort antal svenska och utländska författare. Han bidrog även med en egen novell.

Sthlm var en tummelplats för tecknare och stadens sju morgon- och eftermiddagstidningar slogs om de bästa krafterna. S arbetade först huvudsakligen för Stockholms-Tidningen, men när Torsten Kreuger (bd 21) sålde den framgångsrika tidningen utan att tala med medarbetarna sa S och flera av de andra dragplåstren upp sig som protest mot det odemokratiska tillvägagångssättet. S började i stället på DN, där han snart fick en egen plats på den attraktiva avdelningen Namn och nytt. Han medarbetade sedan där i 39 år med Ströyers dagbok, som fyndigt och slagkraftigt i ofta enkla streckteckningar kommenterade dagens händelser.

Med skäl kunde S skryta med att hans dagliga teckning (mot slutet skar han ner till fyra i veckan) enligt flera publikundersökningar var tidningens mest attraktiva inslag. De flesta läsare slog först upp ”Dagens Ströyer”, innan de tog del av innehållet i övrigt. Många av S:s teckningar dök efter publiceringen i DN upp i andra tidningar, även danska, norska, tyska, franska, holländska, belgiska och amerikanska. Från 1954 samlades teckningarna årligen i volymen Ströyers dagbok (1954--89).

Som skämttecknare kom S upp i samma höga klass som Albert Engström (bd 13) och O. A. (Oskar Andersson, bd 1) i Sverige eller Storm P. i Danmark. Det fanns en utveckling i hans konstnärskap, som kan ha inspirerats av amerikanska karikatyrtecknare. I de tidigare illustrationerna fann man ofta en frodigt berättande bildstil med burleska eller karikerade typer. Senare blev inflytandet från amerikanska cartoonister som James Thurber allt mer påtagligt i linjespelet och streckteckningen.

Med sina schematiserade figurer och sitt sinne för drastiska situationer, ofta med festliga pratbubblor, var S också en lysande illustratör, t ex av böcker om levnadsvett som Gallie Åkerhielms Konsten att tjusa mannen (1950) och kåserisamlingar som den ordvige Cellos Lika vänligt som vanligt (1953) eller Så, skörda och så vidare (1954). Tillsammans med Lennart Hellsing var S med om att skapa en ny typ av barnböcker, ”där ramsorna och de underfundiga krumeluriga teckningarna väves samman till en spirituell och lekfull helhet” (SKL): Summa summarum (1950), Den krångliga kråkan (1953), Krakel Spektakel boken (1959) m fl.

De stora framgångarna som dagsaktuell skämttecknare innebar att S fick allt mindre tid för att ägna sig åt måleri, som egentligen var hans huvudintresse. Han hade emellertid många framgångsrika separatutställningar också med målningar. Redan 1949 hade han en separatutställning i Södertälje konsthall och 1963 ställde han ut på Gallerie Aesthetica i Sthlm, där den ledande kritikern Torsten Bergmark välvilligt recenserade i DN. Det har framhållits att S stod under inflytande från de amerikanska målarna Calder och Matta, med bl a surrealistiska interiörer.

Vid sidan av arbetet på DN och utställningarna gav S ut egna böcker och illustrerade många andras. Han arbetade också med reklam och gjorde marionetteater tillsammans med Michael Meschke. Dessutom medverkade han i ett stort antal TV-program, som Kvitt eller Dubbelt, där han var en av utfrågarna, och Hylands Hörna. Vidare var han en tid ordförande i Round table i Sthlm och president i Lions.

Framgångarna inspirerade S att göra egna TV-produktioner, bl a ett blandat program med titeln Hej, med Lissi Alandh och Gösta Ekman som huvudfigurer. I en nedbantad version av Hamlet agerade S själv som Horatio. I ett följande TV-program med titeln Hej igen utökades ensemblen till tre skådespelare: Lena Granhagen, Nils Eklund och Håkan Serner.

S var aktiv i bildandet av Föreningen svenska tecknare, som skedde 1955 efter ett misslyckat försök ett par år tidigare, där han själv skulle ha fungerat som skattmästare i styrelsen. I den faktiskt bildade föreningen ingick S inte i styrelsen men tillhörde fortfarande den inre kretsen.

S var ingen politiskt engagerad tecknare, men genom sin dagbok i DN kom han ändå att verka som en viktig opinionsbildande kraft. Han gjorde kraftfulla inlägg mot kärnkraften och mot den restriktiva alkoholpolitiken, bl a bidrog S efter envist förlöjligande av nykterhetsivrarna till att framtvinga lördagsöppet på Systembolaget. Han gick också, sedan han själv fått höga inkomster, till häftiga angrepp mot de höga marginalskatterna. Exempel på hans satir i skattefrågorna var bilden av en fader som av sin son får frågan ”Pappa, vad är en låginkomsttagare?” Svar: ”Det är en höginkomsttagare, sedan han betalt skatterna!”

Det har påpekats, säkert med rätta, att inget förslag som förlöjligats av S hade chans att vinna väljarnas gillande. Men hans satir var aldrig personligt karikerande utan bars fram av en godmodig humor.

Författare

Helmer LångSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Illustrerat: S har även gjort omslagsillustrationerna till böckerna om inte annat framgår nedan. Förteckningen omfattar inte böcker med enstaka illustrationer av S. Vidare har uteslutits ett fåtal ej granskade skrifter med ett omfång på högst 50 sidor. – S Ingvar, Alla tiders Joje. [Barnbok] Sthlm 1950, G Åkerhielm, Konsten att tjusa mannen Sthlm 1950, E Clausen & K Lundberg, Mat som gör er smärt Sthlm 1951, E Clausen & K Lundberg, Ät, drick och var smärt. Bearbetad av G Carlgren och P Strömbäck Sthlm 1951, Cello [pseud för O Carle], Lika vänligt som vanligt. Kåserier Sthlm 1953, E Clausen, K Lundberg & H Hertz, Bättre nerver – bättre humör Sthlm 1953, T Ehrenmark, Petmoijs besvärligheter och andra kåserier Sthlm 1953, C Sale, Specialisten [Sthlm] 1953 (4.–6. uppl 1961–71 ej omslag; 7. uppl 1981 har ill av W Kermode), G Brolund, Grabben på månen. [Barnbok] Sthlm 1954, Cello, Så, skörda och så vidare. Kåserier Sthlm 1954, T Ehrenmark, För sömnlösa dagar. Kåserier Sthlm 1954, I Hasselblad, Agusta åker ut. [Barnbok] Sthlm 1954, M Holmberg, [Omslag:] Tre små sköldpaddor. Visor Sthlm 1954 (musiktryck), M Spade [pseud. för N Balchin], Fagotter på löpande band Sthlm 1954, Cello, Förlåt en yngling … Kåserier Sthlm 1955, T Ehrenmark, Petmoijs petitesser. Kåserier Sthlm 1955, Cello, Skum på ytan. Kåserier Sthlm 1956 (ej omslag), Falstaff, fakir [pseud för A Wallengren], Falstaff Fakirs vitterlek Sthlm 1956 (ej omslag), Cello, Det gamla spelet om en far. Kåserier Sthlm 1957, S Järrel, Lapp på luckan Sthlm 1957, Cello, Med pegasen i botten. Kåserier Sthlm 1958, K Lundberg, Fin form på lätt sätt Sthlm 1958, Lätt färdiga stycken. Kåserier Sthlm 1959 (ej omslag), Cello, Bara för lust. Bokslut -61. Kåserier Sthlm 1961, Cello, Familjens flintis Sthlm 1962, E Clausen, Pengar är inte allt … men ändå [Sthlm] 1962, Cello, En hög repriser till högre priser Sthlm 1963, Cello, 1964. Årsberättelse Sthlm 1964, J G Ekstrand [pseud för O Holmberg], Sotarpojken och prinsessan och andra teaterpjäser för barn [Malmö] 1964, G Smith, Service Sthlm 1964, Cello, Cellos glada ark i bokfloden Sthlm 1965, Cello, Stora jubelboken Sthlm 1966, T Ehrenmark, Årets Ehrenmark utan avbrott för skivspelning Sthlm 1966, A Johansson, Fåfängans kemi. [Kåserier] Sthlm 1966 (ej omslag; 2 uppl 1977: Fåfängans kemi och andra kemikåserier Sthlm; även omslag), Cello, Valsen går Sthlm 1967, T Ehrenmark, Årets Ehrenmark. Händige herrn Sthlm 1967, M-B Bæhrendtz, Rör på dig, ät rätt, må bra. En skrift om hur vettig motion och rätt kost ger god hälsa Solna 1968, Cello, Cellos lilla lila Sthlm 1968, T Ehrenmark, Årets Ehrenmark. I fel kläder Sthlm 1968, Cello, Cellos godbitar. På sitt sätt sött Sthlm 1969 (ej omslag), T Ehrenmark, Årets Ehrenmark. När det blommar Sthlm 1969, C H Galfve m fl, Angeläget mål. En skrift om måltider för en-personshushåll Sthlm 1969 (ej omslag), Att äta rätt. Riktig mat för enpersonshushållet. [Red:] B Lönnegren m fl Sthlm 1970 (ej omslag), Cello, Bland töntar och troll Sthlm 1970, B Dahlgren, Lärarens lilla gröna [Sthlm] 1970 (ej omslag), T Ehrenmark, Mannen i sjömanskostymen [Sthlm] 1970, T Ehrenmark, En smörgåsätares bekännelser [Sthlm] 1970, Cello, Rapport från Kåsörgården Sthlm 1971, T Ehrenmark, ”…men glad jag är ändå!” [Sthlm] 1971, Cello, Till min egen lilla skatt Sthlm 1972, T Ehrenmark, Hamlet i fotbollsskor [Sthlm] 1972, N Malmqvist, Att äta med pinnar i Sverige. 61 recept [Sthlm] 1972, T Ehrenmark, Roligare än så här [Sthlm] 1973, T Ehrenmark, Går det så går det [Sthlm] 1974, T Ehrenmark, Ingenting att skratta åt [Sthlm] 1975, Metodtips. [Utg av] Byggförbundet. Sammanställning och red: B Nylander och S Ålund [Sthlm] 1975 (ill även av N Cederberg), T Ehrenmark, Nu är det klippt [Sthlm] 1976, T Ehrenmark, Lustigt nog [Sthlm] 1977, T Ehrenmark, Örebro! [Omsl:] Torsten Ehrenmark minns Örebros idrottshjältar, och Ströyer har illustrerat minnena [Örebro] 1977 (ej omslag), T Ehrenmark, Årets Ehrenmark reser västerut [Sthlm] 1978, T Ehrenmark, Mina halvfranska år [Sthlm] 1979, T Ehrenmark, Årets Ehrenmark krossar kanalen [Sthlm] 1980, T Ehrenmark, Det luktar skämt [Sthlm] 1981, T Ehrenmark, Så lagom roligt [Sthlm] 1982, G Bohman, Så var det Sthlm 1983 (ej omslag), T Ehrenmark, En av de aderton [Sthlm] 1983, G Bohman, Maktskifte Sthlm 1984 (ej omslag), T Ehrenmark, Pytten är serverad. Småskuret och hårdfräst Sthlm 1984, Husadvokaten. Sammanställd av H Sjöström Höganäs 1984 (ej omslag; ill även av S Lindén), T Ehrenmark, Älgar, fonder och röda näckrosor Sthlm 1985, T Ehrenmark, Med sås på slipsen Sthlm 1986 (urval av tidigare utgivna kåserier), N Thomsen & J Linders, Allemansrätten [Örkelljunga] 1986, T Ehrenmark, Mina osvenska år Sthlm 1987 (urval av tidigare utgivna kåserier), Ordspråk jorden runt. Tolkade av H Stolpe Sthlm 1987 (ej omslag), T Ehrenmark, Pubar, golvdrag och en kopp te Sthlm 1988 (urval av tidigare utgivna kåserier), T Ehrenmark, Här är New York Sthlm 1989 (urval av tidigare utgivna kåserier), I-L Wennlund & J Rydén, En ny förvaltningskultur. Läsning för verkschefer Solna 1989, T Ehrenmark, Franska bilder Sthlm 1990 (urval av tidigare utgivna kåserier), P Nilsson, Bättre privatekonomi. Råd med mera. 1992–1993 [Sthlm] 1991–93 (två årgångar utkom), Personligt till Bengt Westerberg Sthlm 1993 (omslag ej sett), L Hellsing, Krakel Spektakels julafton [Sundbyberg] 2006. [Barnbok med ill och omslag av S. Avskrift av Snurrskiva från 1955. Endast omslaget gjort för texterna], L Hellsing, Krakel Spektakel växer upp Sundbyberg 2009. [Barnbok med ill och omslag av S. Avskrift av Snurrskiva från 1955. Endast omslaget gjort för texterna.] – Beträffande de urval av T Ehrenmarks kåserier som utgavs 1991–95 se under utgivit nedan. För upplysningar om S:s medverkan i tidningar och tidskrifter se biografitexten ovan samt SKL.

Tryckta arbeten (egna verk): S stavade t o m 1956 efternamnet Strøyer. – Summa summarum. [Dikter.] Ramsor av L Hellsing. Gubbar av P S. Melodier av K Brodin. Sthlm: Rabén & Sjögren, 1950. [40] s, färgill, musiknoter. [Bilderbok. 2.–3. uppl 1956–66 (3. uppl, 2. tr 77). Ny utg 2009.] – Den krångliga kråkan [Dikt.] Sthlm: Rabén & Sjögren, u å [1953]. [24] s, färgill. [Bilderbok. Tills m L Hellsing. Bilderbok. 2. uppl ej återfunnen. 3. uppl 1966 (2. tr 77). Ny utg 2008: [25] s, färgill. Översatt till engelska 1959.] – Den flygande trumman. Sthlm: Rabén & Sjögren, u å [1954]. [32] s, färgill. [Bilderbok. Tills m L Hellsing. 2. uppl 1992.] – Ströyers [1954–56: Strøyers] dagbok. 1954–1989. [1954–76:] Sthlm: AWE/Geber [1969–73: Geber. Beträffande ort och förlag för övriga årgångar, 1977–89, se nedan. Fortsättes av: Årets Ströyer (1990).] [1954.] 1954. 125 s, ill. [Omsl:] [19]55. 1955. 125, [1] s, ill. [Omsl:] [19]56. 1956. 125, [1] s, ill. [Omsl:] [19]57. 1957. 125, [1] s, ill. [Omsl:] [19]58. 1958. 125, [1] s, ill. [Omsl:] [19]59. 1959. 125, [1] s, ill. [Omsl:] [19]60. 1960. 126 s, ill. [Omsl:] [19]61. 1961. 126 s, ill. [Omsl:] [19]62. 1962. 125, [1] s, ill. [Omsl:] [19]63. 1963. 126 s, ill. [Omsl:] [19]64. 1964. 126 s, ill. [Omsl:] [19]65. 1965. 126 s, ill. [Omsl:] [19]66. 1966. 126 s, ill. [Omsl:] [19]67. 1967. 126 s, ill. [Omsl:] [19]68. 1968. 126 s, ill. [Omsl:] [19]69. 1969. 126 s, ill. [Omsl:] [19]70. 1970. 126 s, ill. [Omsl:] [19]71. 1971. 124 s, ill. [Omsl:] [19]72. 1972. 124 s, ill. [Omsl:] [19]73. 1973. 128 s, ill. [Omsl:] [19]74. 1974. 128 s, ill. [Omsl:] [19]75. 1975. 128 s, ill. [Omsl:] [19]76. 1976. 128 s, ill. [Omsl:] [19]77. [Sthlm:] Askild & Kärnekull, 1977. 128 s, ill. [Omsl:] [19]78. [Sthlm:] Askild & Kärnekull, 1978. 128 s, ill. [Omsl:] [19]79. [Sthlm:] Askild & Kärnekull, 1979. 111, [1] s, ill. 1980. [Sthlm:] Marieberg, 1980. 108 s, ill. 1981. [Sthlm:] Marieberg, 1981. 108 s, ill. 1982. [Sthlm:] Marieberg, 1982. 108 s, ill. 1983. [Sthlm:] Marieberg, 1983. 108 s, ill. 1984. [Sthlm:] Marieberg, 1984. 107, [1] s, ill. 1985. [Sthlm:] Dagens nyheter, 1985. 120 s, ill. 1986. [Sthlm:] Dagens nyheter, 1986. 108 s, ill. 1987. [Höganäs:] Wiken, 1987. 110 s, ill. 1988. [Höganäs:] Wiken, 1988. 103 s, ill. 1989. [Sthlm:] DN-förl, 1989. 95 s, ill. – Böcker på öde ö. [Sthlm:] KF; Ehlin; Rabén & Sjögren, 1956. 33, [3] s, ill. [Tills m H Stolpe. Med teckningar av S.] – Sagan om PP och hans stora horn. Ritad och berättad av P S. Sthlm: AWE/Geber, 1956. [25] s, färgill. [Bilderbok.] – Krakel Spektakel boken. Författad av L Hellsing. Ritad av P S. [Sthlm:] Raben & Sjögren, 1959. 162, [6] s, färgill. [Reviderad och utökad uppl 1984: [7] s, s 10–171, [1] s, färgill. {2.–4. tr 1986–2002.}] – Bytt är bytt. Sthlm: Geber, cop 1960. [24] s, färgill. [Bilderbok med text och ill av S.] – Krakel Spektakel gör det själv. Barnens dag 1960. Text: L Hellsing. Bild: P S. Sthlm: Barnens dag, 1960. 27, [1] s, färgill. [Bilderbok. Ny utg 2007: Sundbyberg: Nisses böcker, 21, [1] s, färgill.] – ABC. [Sthlm:] Rabén & Sjögren, 1961. [32] s, färgill. [ABC-bok i versform. Tills m L Hellsing. 2.–3. uppl [=tr] 1966–71. 4.–6. tr 1974–86. 2.–3. uppl 1989–90. 4. uppl 1995 (2.–7. tr 1997–2007). Specialutgåva för Läsrörelsen 2000.] – Utan ord. Sthlm: AWE/Geber, cop 1963. 160 s, enbart ill. [Samling av tematiskt sammanhängande, men okommenterade skämtteckningar. Dansk utgåva s å: [Khvn:] Branner og Korch.] – Sjörövarbok. [Dikt.] Sthlm: Rabén & Sjögren, 1965. [32] s, färgill. [Bilderbok. Tills m L Hellsing (text). 2.–4. tr 1977–89. 2. uppl, 1. tr 1996 (2.–5. tr 1999–2007). Översatt till danska 1967, till engelska 1972.] – Boken om bagar Bengtsson [Dikt.] Sthlm: Rabén & Sjögren, 1966. [24] s, färgill. [Bilderbok. Tills m L Hellsing (text). 2.–4. tr 1977–90. 2. uppl 1998 (2. tr 1999).] – Boken om Kasper. [Dikt.] [Sthlm:] Rabén & Sjögren, 1971. [26] s, färgill. [Bilderbok. Tills m L Hellsing (text). Ny utg 1981: [Sthlm:] Litteraturfrämjandet, [28] s, färgill, ([Omsl:] En bok för alla barn).] – PP fixar allt. [Utg] i samarbete med Stiftelsen Litteraturfrämjandet. [Sthlm:] Askild & Kärnekull, 1972. [24] s, färgill. [Bilderbok med text och ill av S. 2. uppl 1979.] – Guld, Grönland och Transsib. Sthlm: AWE/Geber, 1974. 131 s, ill, fotogr. [Reseberättelser från tre resor 1972–74 (Transsibiriska järnvägen, Klondyke och Grönland) med illustrationer och fotografier av S.] – Här dansar herr Gurka. [Dikter.] Av L Hellsing. Med bilder av P S och musik av K Brodin. [Sthlm:] Rabén & Sjögren, 1977. [28] s, färgill, musiknoter. [Bilderbok. Flertalet av ramsorna först tryckta i L Hellsing, Nyfiken i en strut – öppnar du den så tittar han ut (1947). Ingen av texterna tidigare illustrerade av S. I den reviderade utgåvan från 2003 har fyra dikter strukits och tre tillkommit som tidigare tryckts i Gås med krås (1981), med S:s illustrationer hämtade därifrån. Även K Brodins tonsättningar (hämtade från Nyfiken … ) har strukits i den senare utgåvan. Reviderad utgåva 2003: [25] s, färgill. 2. uppl 2006 (av 2003 års utgåva) ingår i serien Klumpe Dumpe.] – Följ pilen PP. [Sthlm:] Askild & Kärnekull, 1979. 23, [1] s, färgill. [Bilderbok med text och ill av S.] – Tre decennier. Sthlm: Marieberg, 1980. 168 s, huvudsakligen ill. [Även i häftad version med 160 s. Boken utgör ett urval ur Ströyers dagbok, 1951–1980.] – Gås med krås. Ramsor och visor av L Hellsing. Med bilder av P S och musik av G Swedrup. Sthlm: Rabén & Sjögren, 1981. [29] s, färgill, musiknoter. [Bilderbok. De tre dikterna Krakel Spektakel slår på sin trumma, Kajsa Warg och Moster Ester (med S:s illustrationer) ingår även i den reviderade utgåvan från 2003 av Här dansar herr Gurka (1977).] – Ströyers skissbok från Paris. [Omsl.] U o [omsl:] Marieberg, 1982. [96] s, huvudsakligen ill. – Minneserinringshågkomster. [Memoarer.] Sthlm: Norstedt, 1989. [2] s, s 5–290, ill, fotogr. – Årets Ströyer. [1990]–1996. [Sthlm:] DN förl, 1990–96. [Fortsätter: Ströyers dagbok (1954).] [1990.] 1990. 96 s, ill. [Rygg:] 1991. 1991. 95 s, ill. [Rygg:] 1992. 1992. 95 s, ill. [Rygg:] 1993. 1993. 95 s, ill. [Rygg:] 1994. 1994. 95 s, ill. [Rygg:] 1995. 1995. 95 s, ill. [Rygg:] 1996. 1996. 95 s, ill. – Krakel Spektakels visbok. Sthlm: Rabén & Sjögren, 1991. 75 s, ill (vissa i färg), musiknoter. ([Omsl:] Hellsings visor). [Musiktryck. Tills m L Hellsing (text). Tonsättningarna gjorda av flera kompositörer, främst märks K Brodin, som tonsatt mer än hälften av dikterna. S:s illustrationer är omtryckta från tidigare böcker i samarbete med L Hellsing.] – Följa John. Sthlm: Rabén & Sjögren, 1994. [2] s 5–29, [1] s, färgill. [Bilderbok med text och ill av S.]

Tryckta arbeten (bidrag): Som nämns i biografitexten ovan medverkade S 1957–96 i DN med Ströyers dagbok (dessförinnan i Sthlms-Tidn), även samlade i bokform, se Ströyers dagbok (1954–89) samt Årets Ströyer (1990–96) under egna verk ovan. S:s bidrag i övrigt har ej efterforskats.

Utgivit (med illustrationer): T Ehrenmark, Spårhunden. Kåserier i urval av P S. Ill [och omsl] av P S. [Sthlm:] Legenda, 1991. 150 s, ill. [Även med förord av S, s 5–6.] – T Ehrenmark, Gräshoppan i Mjölby. Kåserier i urval av P S. Ill [och omsl] av P S. [Sthlm:] Legenda, 1992. 159, [1] s, ill. – T Ehrenmark, Svensk utlänning. Kåserier i urval av P S. Ill [och omsl] av P S. Sthlm: Legenda, 1993. 167, [1] s, ill. – T Ehrenmark, Pepparkakor. Kåserier i urval av P S. Ill [och omsl] av P S. Sthlm: Legenda, 1994. 164 s, ill. – T Ehrenmark, Till bärkassens lov. Kåserier i urval av P S. Ill [och omsl] av P S. Sthlm: Legenda, 1995. 164, [1] s, ill.

Källor och litteratur

Källor o litt: A Andersö, P S (SvD 20 nov 1996); C Kellberg, S fick läsarna på sin sida (DN 30 sept 1989); SKL. -- Nekr:er över S i DN 20 nov 1996.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Tidigare uppgift om hustruns yrke struken2018-09-07

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Poul Ströyer, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/34617, Svenskt biografiskt lexikon (art av Helmer Lång), hämtad 2020-05-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:34617
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Poul Ströyer, urn:sbl:34617, Svenskt biografiskt lexikon (art av Helmer Lång), hämtad 2020-05-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se