Gunnel Norell Söderblom Foto Björn Karlin TT bildbyrå

Gunnel Margareta Truedsdotter Norell Söderblom

Född:1930-03-25 – Malmö kommun, Skåne län (Sankt Petri)
Död:2009-04-15 – Danderyds församling, Stockholms län

Jurist, Justitieombudsman


Band 35 (2020-), sida 367.

Meriter

4 Söderblom, Gunnel Margareta Truedsdotter Norell, broders svärdotter till S 3, f 25 mars 1930 i Malmö, S:t Petri, d 15 april 2009 i Danderyd, Sth. Föräldrar: häradshövdingen Otto Trued Norell o Saga Sofia Margareta Roth. Studentex vid H a l i Norrköping 11 maj 49, inskr vid UU ht 49, jur kand där 6 juli 54, anställn:ar vid advokatbyrå o länsstyr i Ög, resesekr i Högerns kvinnoförbund, tingstjänstg 58–61, fiskal i Svea hovrätt 62, assessor där 67, föredragande hos JO 70–72, i KU 72–87, hovrättsråd i Svea hovrätt 78, vice ordf i Statens arkivstyr (från 89 RA:s styr) 83–92, JO 1 april 87–31 dec 95, ställföretr JO 96–02. G 16 dec 1986 i Danderyd, m hovrättsrådet Hans Robert Söderblom (s 348), f 7 febr 1927 i Köpenhamn, Danmark (fdb Sthlm, Ad Fredr), d 29 mars 2010 i Danderyd, son till skådespelaren o redaktören Helge S (s 348) o Eva Maria Elisabet (Elise) Jernberg samt tidigare g m universitetslektorn Inga Nilsdotter Lindgren.

 
 
 

Biografi

Gunnel S inledde sin bana som jurist i en tid då området var starkt mansdominerat, men vanan att mest bara ”ha pojkar omkring sig” var till nytta då hon 1987 utsågs till den första kvinnliga JO. Några stolta programförklaringar låg dock enligt egen uppgift inte för henne; S nöjde sig med att deklarera att hon inte tänkte bli någon ”feg och undfallande JO”. Första tiden gick istället åt till att sätta sig in i de nya arbetsuppgifterna. Företrädaren Tor Sverne hade med kort varsel avgått i protest mot ämbetets omorganisation och S:s tillträde beskrevs som ett kliv rakt in i ett getingbo. Hon hade emellertid själv som föredragande i KU delvis varit med och utarbetat det betänkande som ledde till omorganisationen, och ansåg att den gamla formen hade löpt risk att underminera ämbetets auktoritet.

S hade börjat sin karriär på en advokatbyrå, ett arbete hon dock inte ansåg passade henne särskilt bra. På rätt spår hamnade hon då hon påbörjade banan som domare i hovrätten. Några år senare blev hon föredragande hos JO, och 1972 i KU. Där såg hon så småningom de ansvariga i utredningen av Bofors indiska mutaffär passera revy, likaså de inblandade i Palmeutredningen. Även arbetet i JO ansåg S gå ut på ansvarsutkrävande med den skillnaden att det här handlade om att granska offentliga tjänstemän istället för statsråd.

Till S:s uppgifter som JO hörde tillsyn över tillämpningen av en rad ansvarstyngda områden – socialtjänstlagen, lagarna om vård av unga respektive missbrukare, lagstiftningen om hälso- och sjukvård och den psykiatriska vården – vilket medförde hennes inblandning i många tragiska fall som ofta följdes i media. De många hundra anmälningar som varje år inkom handlade om sekretessläckor, orimliga väntetider, uteblivna åtgärder och inte minst svåra ärenden rörande barnpornografi, övergrepp på intagna vid behandlingshem och liknande. Hon beslutade 1990 på eget initiativ att granska ett på sin tid mycket uppmärksammat fall med en fyraåring som under lång tid misshandlats och till sist dödats av sina föräldrar.

Trots de återkommande inblickarna i mänsklig misär tycks S ha haft förmåga att behålla intresse och känsla för sin uppgift utan att brista i klarsyn och saklig hantering av ärenden. Hon mötte uppskattning för juridisk skicklighet och säkert omdöme, liksom för omtanke om sina medarbetare. Engagemanget sträckte sig också utanför Sverige och de närmaste kollegerna. Organisationen Pro Justitia tog 1992 initiativet till att skicka en grupp med bl a jurister till Albanien som efter kommunistregimens fall ville bygga upp en modern rättsordning. Tillsammans med en tidigare rikspolischef, grundaren av Svenska Helsingforskommittén och advokatkolleger bidrog S med relevanta kunskaper i den nyfödda demokratin.

 
 
 

Författare

Lena Milton

 
 
 


Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

 
 
 
 
 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten (egna verk): Hemligt? Vägledning till den nya sekretesslagen. Sthlm: LiberFörlag, 1980. 156 s. ([Förtitel:] Publica). [Namnform: Gunnel Norell. Tillsammans med S Holstad. 2. tr 1981.]

 
 
 

Källor och litteratur

Matrikel i H a l i Norrköpings arkiv (D 1 c:3), VLA.

G Fälth, Hon blir först i världen (DN 2 april 1987); Högerkvinnorna vill ompröva de socialpolitiska principerna (SvD 11 nov 1957); Pro Justitia (SvD 26 maj 1992); S Römer, Socialchef erkänner fel (DN 14 aug 1990); Sv statskal; E Wrange, Nya JO vill införa tjänstefelet (SvD 8 april 1987); Väd 1993. – Nekr:er i DN 9 maj 2009 o SvD 4 juni 2009.

 
 
 

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gunnel Margareta Truedsdotter Norell Söderblom, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/35189, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lena Milton

), hämtad 2024-04-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:35189
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gunnel Margareta Truedsdotter Norell Söderblom, urn:sbl:35189, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lena Milton

), hämtad 2024-04-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se