Abelin, släktBand 01 (1918), sida 1.
Se pdf av tryck.

Biografi

Abelin. Släktnamnet antogs av söner till kyrkoherden i Asarum i Blekinge Matts Hansson Mariager. Från den äldre av dessa, kyrkoherden i Karlshamn Hans Mattsson A. (f 1686) och dennes sonsons son, borgmästaren i Linköping Zakarias A. (f 1849) härstammar den nu i Sverige fortlevande ättegrenen, till vilken samtliga nedan nämnda höra.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Abelin, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5490, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-06-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5490
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Abelin, släkt, urn:sbl:5490, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-06-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se